Công văn 4719/UBND-KGVX

Công văn 4719/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4719/UBND-KGVX 2020 thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg phòng chống COVID-19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4719/UBND-KGVX
V/v thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên Thế giới. Trung bình mỗi ngày vẫn ghi nhận khoảng 250 nghìn ca mắc mới, khoảng 5 nghìn người tử vong và chưa có dấu hiệu chững lại; thậm chí đã lây lan nhanh trở lại tại một số nước sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Theo nhiều dự báo, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh tại nhiều nước trong thời gian tới.

Tại Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ các địa phương đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, nhất là từ người nhập cảnh nhưng không chấp hành nghiêm các quy định về cách ly, giám sát y tế, từ người nhập cảnh trái phép, nguồn bệnh từ các đợt dịch trước nhưng chưa được phát hiện, từ hàng hóa nhập khẩu... Trên địa bàn Thành phố, tại một số nơi người dân bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô, thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Các Sở ban ngành Thành phố và UBND các quận; huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 4522/UBND-KGVX ngày 16/9/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

2. Các đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, trong đó lưu ý các nội dung sau:

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

b) Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

c) Chú trọng phòng, chống dịch tại các địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà hàng ăn uống, cà phê giải khát, Bar, Karaoke, nhà hàng vũ trường, cơ sở cách ly..đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế. Xét nghiệm ngay các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh trong cộng đồng; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền.

d) Chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức phổ biến, tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

đ) Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải có phương án cụ thể và thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý.

e) Trường hợp xuất hiện dịch bệnh, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng thật gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng.

3. Sở Y tế

a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan phổ biến các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch trong các hoạt động kinh tế - xã hội theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong thực hiện phòng, chống dịch, nhất là đối với các cơ sở y tế và quản lý người nhập cảnh khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, phòng chống dịch đối với người nhập cảnh: Tất cả người nhập cảnh đều phải khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly, giám sát y tế phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; thực hiện theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội và hướng dẫn của Bộ Y tế.

c) Phối hợp với Bệnh viện Trung ương, các Bệnh viện trực thuộc chỉ đạo kịp thời điều trị các ca bệnh trên địa bàn nhằm hạn chế tử vong; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

d) Chỉ đạo thực hiện việc bảo đảm an toàn các cơ sở y tế theo các tiêu chí của Bộ Y tế; tăng cường việc đăng ký khám bệnh qua mạng; siết chặt việc thực hiện phân luồng người đi lại giữa các khoa trong nội bộ cơ sở y tế; có phương án xét nghiệm, kết nối giữa các bệnh viện trong việc tiếp nhận, xét nghiệm, giới thiệu xét nghiệm người bệnh khỉ có biểu hiện bệnh COVID-19; hết sức chú trọng bảo đảm an toàn cho bệnh nhân nặng điều trị tại cơ sở y tế. Từng khoa, phòng thuộc cơ sở y tế đều phải kiểm tra, đánh giá hàng ngày về mức độ bảo đảm an toàn của khoa, phòng, cơ sở y tế. Người đứng đầu cơ sở y tế chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch tại đơn vị.

Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có), đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại cơ sở y tế có hiệu quả.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

5. Công an Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

6. Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung; Công an Thành phố, Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức cách ly tại các cơ sở lưu trú, giám sát y tế chặt chẽ đối với các trường hợp nhập cảnh, không để dịch bệnh lây chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng.

7. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo chí tiếp tục truyền thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- TT các Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy;
- Đài PT&TH HN;
- Các Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ;
- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các phòng trực thuộc VPUB;
- Lưu VT, KGVXAn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4719/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4719/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2020
Ngày hiệu lực25/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4719/UBND-KGVX

Lược đồ Công văn 4719/UBND-KGVX 2020 thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg phòng chống COVID-19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4719/UBND-KGVX 2020 thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg phòng chống COVID-19 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4719/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành25/09/2020
        Ngày hiệu lực25/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4719/UBND-KGVX 2020 thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg phòng chống COVID-19 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4719/UBND-KGVX 2020 thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg phòng chống COVID-19 Hà Nội

              • 25/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực