Công văn 4720/UBND-ĐTMT

Công văn 4720/UBND-ĐTMT giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4720/UBND-ĐTMT giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4720/UBND-ĐTMT
Về giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2009

KHẨN

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- Sở Tài chính (Hội đồng thẩm định bồi thường TP);
- Sở Xây dựng;
- Sở Tư pháp;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Viện Nghiên cứu phát triển thành phố;
- Thanh tra thành phố;
- Văn phòng Tiếp công dân thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8189/STC-BVG-M ngày 17 tháng 8 năm 2009 về rà soát chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với các dự án thực hiện giai đoạn trước Luật Đất đai năm 2003:

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho Ủy ban nhân dân quận - huyện để có điều kiện thực hiện hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án đang thực hiện dỡ dang theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP (không điều chỉnh hoặc bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án này).

b) Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện:

- Rà soát từng dự án còn đang thực hiện dỡ dang để nắm cụ thể về số hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; các khó khăn để có biện pháp tháo gỡ nhằm sớm hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án.

- Tập trung chỉ đạo Hội đồng bồi thường của các dự án khẩn trương có kế hoạch, xác định tiến độ thời gian hoàn thành cụ thể để thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu Ủy ban nhân dân quận - huyện có Văn bản báo cáo, đề xuất gửi các Sở, ngành chức năng hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền quy định hoặc có ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

c) Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, giao Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức làm việc trao đổi thống nhất với nhà đầu tư để có mức hỗ trợ thêm phù hợp, không để ảnh hưởng đến các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trường hợp mức bồi thường và hỗ trợ thêm đã phù hợp nhưng người bị thu hồi đất vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định pháp luật, làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án, chấp thuận cho Ủy ban nhân dân quận - huyện áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính để thu hồi đất theo đúng quy định, bảo đảm trật tự, an toàn và kết quả tốt.

2. Về các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thực hiện giai đoạn từ ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực:

a) Về thời điểm cuối cùng để tính hỗ trợ đối với nhà, đất chưa có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và trình nhanh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại mục 2 Thông báo số 327/TB-VP ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Về đơn giá đất nông nghiệp thuần để tính bồi thường, hỗ trợ: Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Liên Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện nghiên cứu Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ, Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành để có đề xuất và trình Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Về cây trồng, hoa màu:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các đơn vị có liên quan xây dựng khung giá cây trồng, hoa màu để tính bồi thường phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và trình Ủy ban nhân dân thành phố hạn chót vào ngày 08 tháng 9 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên, ĐTMT (2b);
- Lưu: VT, (ĐTMT-C) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4720/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4720/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2009
Ngày hiệu lực14/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4720/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 4720/UBND-ĐTMT giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4720/UBND-ĐTMT giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4720/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành14/09/2009
        Ngày hiệu lực14/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4720/UBND-ĐTMT giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4720/UBND-ĐTMT giải quyết vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

           • 14/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực