Công văn 4721/TCT-DNL

Công văn 4721/TCT-DNL năm 2017 về sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai nộp thuế của SEV/SEVT do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4721/TCT-DNL 2017 sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4721/TCT-DNL
V/v sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai nộp thuế của SEV/SEVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam;
- Công ty TNHH Sam sưng Electronics Việt Nam Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0207/17-FIN/SEV của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) về việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai, nộp thuế. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục

Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 13 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều 17, 18 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;

Căn cứ Điều 24 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 1 Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 và Điều 4 Chương I Thông tư số 32/2011 TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử.

Căn cứ theo các quy định nêu trên:

1. Việc sử dụng, lưu giữ chứng từ điện tử được quản lý qua hệ thống GSRM trực tuyến đối với các giao dịch của SEV/SEVT với đối tác ở nước ngoài:

Căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế triển khai tại đơn vị theo báo cáo tại công văn số 0207/17-FIN/SEV ngày 18/7/2017, trường hợp chứng từ điện tử quản lý qua hệ thống trực tuyến GSRM đối với giao dịch của SEV/SEVT với đối tác ở nước ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn và giao dịch điện tử thì Công ty được sử dụng làm chứng từ kế toán, thuế, thanh toán và ghi nhận doanh thu.

SEV/SEVT phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các số liệu đã xác nhận tại các hóa đơn điện tử và các chứng từ khác trên hệ thống GSRM theo quy định.

2. Việc sử dụng bản scan hóa đơn thương mại nhận qua email từ nhà cung cấp để làm chứng từ gốc khi mua hàng hóa, vật tư dịch vụ từ nước ngoài thực hiện qua hệ thống BQMS:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính thì bản scan hóa đơn thương mại nhận qua email từ nhà cung cấp không được coi là hóa đơn điện tử. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị SEV/SEVT sử dụng bản gốc hóa đơn để hạch toán, kê khai, nộp thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp thực hiện qua hệ thống BQMS.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục TCDN, Vụ CST, PC, CĐKT, TCHQ (BTC);
- Cục thuế: TP.HCM, Thái Nguyên;
- Vụ CS, KK&KTT, PC, TVQT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4721/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4721/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4721/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 4721/TCT-DNL 2017 sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4721/TCT-DNL 2017 sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4721/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4721/TCT-DNL 2017 sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai nộp thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4721/TCT-DNL 2017 sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai nộp thuế

            • 13/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực