Công văn 4723/NHNN-TCKT

Công văn số 4723/NHNN-TCKT về việc hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư số 05/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4723/NHNN-TCKT hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư 05/2009/TT-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4723/NHNN-TCKT
V/v hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư số 05/2009/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 07/4/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để sản xuất – kinh doanh (Thông tư 05/2009/TT-NHNN); Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý chuyển cấp số tiền hỗ trợ lãi suất (HTLS), quyết toán HTLS và kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng đối với việc HTLS do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) thực hiện, NHNN có ý kiến như sau:

1. Về hạch toán HTLS:

Do Chế độ kế toán áp dụng đối với NHPTVN được Bộ Tài chính ban hành, vì vậy, NHPTVN cần chủ động đề nghị với Bộ Tài chính có hướng dẫn hạch toán HTLS theo Thông tư 05/2009/TT-NHNN hoặc NHPTVN tự ban hành hướng dẫn này (nếu có quy định cho phép). NHPTVN gửi văn bản hướng dẫn hạch toán HTLS theo Thông tư 05/2009/TT-NHNN về NHNN (Thanh tra Ngân hàng và Vụ Tài chính – Kế toán) để theo dõi.

(NHNN gửi Quý Ngân hàng Công văn số 4700/NHNN-TCKT ngày 22/6/2009 v/v hướng dẫn kế toán HTLS đối với Ngân hàng thương mại và Công ty Tài chính để tham khảo trong hướng dẫn kế toán).

2. Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 10 tháng liền kề tháng báo cáo, NHPTVN lập “Bảng kê các khoản phải thu, phải trả về HTLS” (mẫu tại phụ lục 01 kèm theo Công văn này) và gửi về NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ và Vụ Tài chính – Kế toán) để xử lý chuyển cấp số tiền HTLS theo quy định. NHPTVN chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, đầy đủ của các số liệu trong “Bảng kê các khoản phải thu, phải trả về HTLS” này.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Ban Lãnh đạo NHNN; (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán);
- Vụ CSTT, Thanh tra NH (để biết và phối hợp);
- Sở Giao dịch NHNN (để biết và phối hợp);
- Các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 186/QĐ-NHNN (để biết);
- Lưu VP, TCKT2 (5 bản).

TL/THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
Phạm Hoàng Đức

 


PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Công văn số 4723/NHNN-TCKT ngày 23/6/2009 của Ngân hàng Nhà nước)

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT
Theo Quyết định số 443/QĐ-TTg và Thông tư số 05/2009/TT-NHNN
Tháng …/200X

Đơn vị tính: ………

STT

Chỉ tiêu

Doanh số phát sinh

Số dư

Nợ

Nợ

I

Phải thu về hỗ trợ lãi suất

 

 

 

 

1

Số lãi tiền vay đã hỗ trợ lãi suất

 

 

 

 

 

Cộng (I):

 

 

 

 

II

Phải trả về hỗ trợ lãi suất

 

 

 

 

2

Nhận tiền hỗ trợ lãi suất (Số tiền HTLS Nhà nước đã chuyển cấp)

 

 

 

 

3

Tiền hỗ trợ lãi suất đã thu hồi để hoàn trả Nhà nước

 

 

 

 

 

Cộng (II):

 

 

 

 

 


Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ
(Ký và ghi rõ họ tên)

…….., ngày … tháng … năm …..
Tổng Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4723/NHNN-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4723/NHNN-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2009
Ngày hiệu lực23/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4723/NHNN-TCKT hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư 05/2009/TT-NHNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4723/NHNN-TCKT hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư 05/2009/TT-NHNN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4723/NHNN-TCKT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýPhạm Hoàng Đức
        Ngày ban hành23/06/2009
        Ngày hiệu lực23/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4723/NHNN-TCKT hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư 05/2009/TT-NHNN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4723/NHNN-TCKT hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư 05/2009/TT-NHNN

           • 23/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực