Công văn 4723/TCT-CS

Công văn 4723/TCT-CS năm 2015 về thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4723/TCT-CS 2015 thu tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4723/TCT-CS
V/v tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Trả lời Công văn số 180/CT.QLĐ ngày 27/8/2015 của Cục Thuế thành phố Cn Thơ về thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b, khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đt ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cp Giy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất và không phải nộp tin sử dụng đất:

...b) Giy chng nhn quyn sử dụng đất tm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, S địa chính trước ngày 15/10/1993;”

- Tại Điều 8 Luật Đất đai năm 1993 quy định: “Điều 8. ...Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai trong địa phương mình theo thẩm quyn được quy định tại Luật này. Thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai ở đa phương chu trách nhim trước Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc quản lý Nhà nước về đất đai.”

Căn cứ các quy định nêu trên, thì Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực từ ngày 15/10/1993, tại Điều 8 quy định Thủ trưởng cơ quan quản lý đất đai ở địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc quản lý Nhà nước về đất đai; và tại khoản 2, Điều 14 quy định: Ủy ban nhân dân chỉ đạo, quản lý theo dõi sự biến động về diện tích, loại đất, người sử dụng đất, kịp thời chỉnh lý các tài liệu về đất đai cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất ở địa phương.

Trong giai đoạn chưa có văn bản của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 1993, Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Nông nghiệp Cần Thơ căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 1993, Quyết định số 212 ngày 08/7/1989 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định về quyền hạn và chức năng của cơ quan quản lý đất đai để ban hành Giấy xác nhận số 97/XN.Đ Đ.9A ngày 11/01/1994, xác nhận việc: Bà Ngô Thị Tròn chuyển nhượng cho Ông Lê Hải và Trần Thị Kim Hoa quyền sử dụng đất thổ cư, diện tích 180 m2, tại thửa 675, tờ bản đồ 01, Phường (xã) Hưng Lợi.

Vì vậy, để có căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính đối với ông Võ Thanh Hùng (người đang sử dụng lô đất ở) theo Phiếu chuyển Thông tin địa chính số 186 ngày 30/01/2015 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương, hoặc báo cáo UBND thành phố Cần Thơ để xác minh tính hợp pháp về quyền hạn và chức năng của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở Nông nghiệp Cần Thơ khi ban hành Giấy xác nhận số 97/XN.Đ Đ.9A nêu trên thuộc trường hp quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 nêu trên để giải quyết thu tiền sử dụng đất theo quy định đối với từng trường hợp cụ th.

Tổng cục Thuế để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BCT; QLCS, CST;
- Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4723/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4723/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2015
Ngày hiệu lực10/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4723/TCT-CS 2015 thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4723/TCT-CS 2015 thu tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4723/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNgô Văn Độ
        Ngày ban hành10/11/2015
        Ngày hiệu lực10/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4723/TCT-CS 2015 thu tiền sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4723/TCT-CS 2015 thu tiền sử dụng đất

             • 10/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực