Công văn 4723/TCT-CS

Công văn số 4723/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hàng hóa bị tổn thất không được bồi thường do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4723/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa bị tổn thất không được bồi thường


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4723/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa bị tổn thất không được bồi thường

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 3450/CT-TT ngày 23/09/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Định về chính sách thuế đối với hàng hóa bị tổn thất không được bồi thường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế giá trị gia tăng:

Tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được tính khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau: a. Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ …”

Căn cứ vào quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh không được kê khai để khấu trừ hoặc hoàn thuế đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của số vật tư, hàng hóa bị tổn thất không xác định được tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bồi thường và chưa được sử dụng để sản xuất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại điểm 2.2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: “Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý, bị tổn thất hoặc bị hư hỏng đã được các tổ chức, cá nhân bồi thường”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, giá trị vật tư, hàng hóa bị tổn thất năm 2007 mà không xác định được tổ chức, cá nhân bồi hoàn thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 4723/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4723/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4723/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa bị tổn thất không được bồi thường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4723/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa bị tổn thất không được bồi thường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4723/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4723/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa bị tổn thất không được bồi thường

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4723/TCT-CS chính sách thuế đối với hàng hóa bị tổn thất không được bồi thường

           • 09/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực