Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN

Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN năm 2019 về sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN 2019 sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4731/LĐTBXH-TCGDNN
V/v sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc. Trong quá trình thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi về thẩm quyền sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Luật giáo dục nghề nghiệp, Điều 10 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp thì Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập trường cao đẳng công lập; cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập thì có quyền sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là người có thẩm quyền sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu lực pháp lý của văn bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4731/LĐTBXH-TCGDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2019
Ngày hiệu lực06/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN

Lược đồ Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN 2019 sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN 2019 sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4731/LĐTBXH-TCGDNN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Quân
        Ngày ban hành06/11/2019
        Ngày hiệu lực06/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN 2019 sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4731/LĐTBXH-TCGDNN 2019 sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng

            • 06/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực