Công văn 4731/SYT-NVY

Công văn 4731/SYT-NVY năm 2020 về triển khai khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn ra do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4731/SYT-NVY 2020 khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong Covid-19 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4731/SYT-NVY
V/v triển khai khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi, người mc bệnh mạn tính trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn ra

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
- Trung tâm Cp cứu 115;
- Trung tâm Y tế quận, huyện;
- Phòng Y tế quận, huyện;
- Phòng khám bác sĩ gia đình.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, theo đó “với người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các trường hợp có nguy cơ cao khác khi có vấn đ về sức khỏe phải liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, bác sĩ gia đình; trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám bệnh, chữa bệnh; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại thông báo số 627/TB-VP ngày 14/8/2020 về thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch COVID-19, theo đó yêu cầu Sở Y tế kích hoạt việc khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính được chăm sóc sức khỏe tốt nhất trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Y tế triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi, người mc các bệnh mạn tính trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, cụ thể như sau:

1. Về khám bệnh, chữa bệnh tại nhà

a. Đối tượng

- Người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi (người từ 60 tuổi trở lên), có vấn đề về sức khỏe.

- Người mc bệnh mạn tính tới ngày tái khám theo lịch hẹn hoặc chưa đến ngày tái khám nhưng có vấn đề về sức khỏe cần được khám lại sớm hơn.

b. Phạm vi chuyên môn

- Chỉ thực hiện khám bệnh, kê đơn thuốc. Trong trường hợp thật sự cần thiết, tùy vào tình trạng diễn biến của người bệnh, bác sĩ thăm khám có thể chỉ định và thực hiện một số kỹ thuật đơn giản tại nhà như: tập vật lý trị liệu (tập bằng các dụng cụ đơn giản hoặc hướng dẫn người bệnh tự tập), thay băng, ct chỉ, đo điện tim, lấy máu xét nghiệm để theo dõi bệnh... theo khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phải được Sở Y tế xem xét, công bố trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế.

c. Cơ sở được phép triển khai khám bệnh, chữa bệnh tại nhà

- Trạm Y tế, phòng khám bác sĩ gia đình, bệnh viện và được Sở Y tế công bố danh sách trên cổng thông tin điện tử ngành y tế thành phố. Sở Y tế khuyến khích các trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, phòng khám bác sĩ gia đình, bệnh viện quận, huyện tăng cường triển khai khám bệnh, chữa bệnh tại nhà.

- Trung tâm Cấp cứu 115 đảm bảo công tác cấp cứu trên địa bàn. Nghiên cứu xây dựng, đề xuất Sở Y tế xem xét, cho phép bác sĩ của mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện triển khai khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối với những trường hợp người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính có diễn tiến bất thường, cấp tính xảy ra ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ nhằm đảm bảo những người bệnh này được cấp cứu kịp thời và chăm sóc sức khỏe 24/7. Khi quá khả năng phải chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất để điều trị.

d. Thanh toán chi phí

- Về chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối với người không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế: thu theo biểu giá khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế.

- Về chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại nhà đối với người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế: thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố.

- Về chi phí đi lại khám bệnh tại nhà cho người cao tuổi, các bệnh viện công lập, trung tâm y tế thống kê gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế để được ngân sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí hoạt động phòng chống dịch của Thành phố

e. Những quy định cần tuân thủ khi triển khai khám bệnh, chữa bệnh tại nhà

- Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại nhà phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp phạm vi chuyên môn; phải tuân thủ quy định sàng lọc, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tuân thủ quy chế chuyên môn, hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.

- Trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, các trạm y tế cần hỗ trợ chuyên môn có thể liên hệ, kết nối telemedicine với bác sĩ tuyến cuối để được tư vấn trực tuyến.

- Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, bệnh viện quận, huyện rà soát các điều kiện thực tế tại đơn vị, gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 20/8/2020 (danh sách người hành nghề và đề xuất danh mục kỹ thuật cần thiết thực hiện tại nhà người bệnh) để được xem xét, công bố. Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh tại nhà trên cổng thông tin điện tử ngành y tế thành phố để công khai cho người dân biết và liên hệ khi có nhu cầu.

- Báo cáo kết quả khám bệnh, chữa bệnh tại nhà về Sở Y tế theo đường link: https://tinyurl.com/kcbtainha định kỳ trước ngày 04 hàng tháng (theo mẫu đính kèm).

f. Thời gian thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại nhà: áp dụng từ ngày ban hành văn bản này cho đến khi có thông báo mới.

2. Về cấp phát thuốc điều trị bệnh mạn tính:

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cấp phát thuốc điều trị bệnh mạn tính tối đa không quá 03 tháng.

- Đối với các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh tại nhà: tùy thuộc vào tình trạng người bệnh:

+ Người bệnh mắc các bệnh mạn tính đến kỳ tái khám, cấp thuốc lại tối đa không quá 3 tháng.

+ Người bệnh có những vấn đề sức khỏe khác: bác sĩ kê đơn tùy theo tình trạng người bệnh.

- Hình thức cấp phát thuốc: (1) Nhân viên y tế giao thuốc tại nhà cho người bệnh; (2) Thân nhân người bệnh đến cơ sở để nhận thuốc thay cho người bệnh và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã khuyến cáo và có thông báo cụ thể tới từng gia đình có người cao tuổi, người có bệnh lý nền và các trường hợp có nguy cơ cao khác biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo ngay về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, ĐT: 028.39309.981) để xem xét, giải quyết.

ính kèm: mẫu báo cáo năng lực thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại nhà và mẫu báo cáo số liệu khám bệnh, chữa bệnh tại nhà)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBND TP (để báo c
áo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở (để biết);
- BHXH TP (để biết);
- Lưu: VT, NVY (LMTL
,TPTT)

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Bỉnh

 

Phụ lục 1. BÁO CÁO NĂNG LỰC THỰC HIỆN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI NHÀ

(Kèm theo Công văn số:   /SYT-NVY ngày   tháng   năm 2020 của Sở Y tế)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

2. Địa chỉ:

3. Số giấy phép hoạt động:

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật:

5. Số điện thoại người dân đăng ký khám bệnh, chữa bệnh tại nhà:

6. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại nhà

TT

Họ và tên

Năm sinh

Số CCHN

Ngày cấp

Phạm vi chuyên môn

Văn bằng đào tạo liên tục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện tại nhà người bệnh

TT

TT43 hoặc TT21

Danh mục kỹ thuật

Phân tuyến kỹ thuật

Số, ngày phê duyệt DMKT

A

B

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, cần xây dựng quy trình lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản mẫu xét nghiệm.

 

Phụ lục 2. MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU KHÁM BỆNH, CHA BỆNH TẠI NHÀ

(Số liệu ly từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng)

(Kèm theo Công văn số:    /SYT-NVY ngày  tháng  năm 2020 của Sở Y tế)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

2. Địa chỉ:

3. Số giấy phép hoạt động:

Nội dung

có sử dụng thẻ BHYT

không sử dụng thẻ BHYT

4. Tổng số lượt người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên)

 

 

5. Tổng số lượt người mắc bệnh mạn tính

 

 

6. Tổng số trường hợp có cấp phát thuốc điều trị mạn tính

 

 

7. Tổng số trường hợp được kê đơn thuốc do có những vấn đề sức khỏe khác

 

 

8. Tổng số trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm

 

 

9. Tổng số trường hợp được tập vật lý trị liệu

 

 

10. Tổng số trường hợp chuyển viện để theo dõi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4731/SYT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4731/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2020
Ngày hiệu lực18/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(20/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4731/SYT-NVY 2020 khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong Covid-19 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4731/SYT-NVY 2020 khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong Covid-19 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4731/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Tấn Bỉnh
        Ngày ban hành18/08/2020
        Ngày hiệu lực18/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (20/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4731/SYT-NVY 2020 khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong Covid-19 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4731/SYT-NVY 2020 khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong Covid-19 Hồ Chí Minh

           • 18/08/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực