Công văn 4733/TCT-CS

Công văn 4733/TCT-CS năm 2017 về nộp mẫu 06/GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4733/TCT-CS 2017 kiến nghị nộp mẫu 06/GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4733/TCT-CS
V/v: mẫu 06/GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Yojee Ops Việt Nam.
(Đ/chỉ: P1619-8, Lầu 16, Tòa nhà CJ 2 Bis -4 -6, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 10148/VPCP-ĐMDN ngày 23/9/2017 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến kiến nghị của Công ty TNHH Yojee Ops Việt Nam về việc nộp mẫu 06/GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ quy định, hướng dẫn trên và theo trình bày của Công ty TNHH Yojee Ops Việt Nam, trường hợp Công ty TNHH Yojee Ops Việt Nam mới thành lập ngày 28/3/2017 thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp vào ngày 22/5/2017 để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thì đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để Công ty TNHH Yojee Ops Việt Nam áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Yojee Ops Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4733/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4733/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày hiệu lực 13/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4733/TCT-CS 2017 kiến nghị nộp mẫu 06/GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4733/TCT-CS 2017 kiến nghị nộp mẫu 06/GTGT
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4733/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 13/10/2017
Ngày hiệu lực 13/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4733/TCT-CS 2017 kiến nghị nộp mẫu 06/GTGT

Lịch sử hiệu lực Công văn 4733/TCT-CS 2017 kiến nghị nộp mẫu 06/GTGT

  • 13/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực