Công văn 4735/TCT-CS

Công văn 4735/TCT-CS năm 2017 về thu tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4735/TCT-CS 2017 thu tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4735/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Trả lời công văn số 1986/CT-THNVDT ngày 14/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về thu tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất thương mại dịch vụ sang đất ở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“d) Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất nghĩa trang, nghĩa địa thì nộp tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại điểm b, điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

- Khoản tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích. Khoản tiền này được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm được quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá số tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.“

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tại công văn số 1986/CT-THNVDT ngày 14/6/2017 thì trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn với đất ở đô thị, đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất ở đô thị sang đất sản xuất kinh doanh (đất thương mại dịch vụ), nay tổ chức kinh tế được UBND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại đô thị thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó có nội dung quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) sang đất ở. Đề nghị Cục Thuế Phú Yên theo dõi việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung để triển khai thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Phú Yên biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục QLCS, CST - BTC;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4735/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4735/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4735/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4735/TCT-CS 2017 thu tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4735/TCT-CS 2017 thu tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4735/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4735/TCT-CS 2017 thu tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4735/TCT-CS 2017 thu tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất

             • 13/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực