Công văn 4735/VPCP-PL

Công văn 4735/VPCP-PL xây dựng văn bản hướng dẫn Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4735/VPCP-PL xây dựng văn bản hướng dẫn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4735/VPCP-PL
V/v xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 5485/Pt ngày 26 tháng 6 năm 2012 về việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; trình Chính phủ ban hành vào tháng 12 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL(5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Thuộc tính Công văn 4735/VPCP-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4735/VPCP-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2012
Ngày hiệu lực28/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4735/VPCP-PL xây dựng văn bản hướng dẫn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4735/VPCP-PL xây dựng văn bản hướng dẫn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4735/VPCP-PL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành28/06/2012
        Ngày hiệu lực28/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4735/VPCP-PL xây dựng văn bản hướng dẫn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4735/VPCP-PL xây dựng văn bản hướng dẫn

             • 28/06/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/06/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực