Công văn 4739/VPCP-NN

Công văn 4739/VPCP-NN năm 2019 về miễn nộp bổ sung tiền thuê đất của Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn và Trung tâm Vận tải đối ngoại V75 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4739/VPCP-NN 2019 miễn nộp bổ sung tiền thuê đất Cục Phục vụ Ngoại giao


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4739/VPCP-NN
V/v miễn nộp bổ sung tiền thuê đất của Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn và Trung tâm Vận tải đối ngoại V75

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 12231/BTC-QLCS ngày 13 tháng 9 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế tại cuộc họp ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc min nộp bổ sung tin thuê đất của Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn và Trung tâm vận tải đối ngoại V75, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan:

1. Rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng và yêu cầu thực tế phát sinh liên quan đến tiền thuê cơ sở nhà đất cần xử lý; làm rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền quyết định đối với từng trường hợp; đề xuất phương án xử lý tối ưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2019.

2. Khẩn trương đánh giá, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố H
à Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, PL
, QHQT, CN;
- Lưu: VT, NN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4739/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4739/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2019
Ngày hiệu lực01/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4739/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 4739/VPCP-NN 2019 miễn nộp bổ sung tiền thuê đất Cục Phục vụ Ngoại giao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4739/VPCP-NN 2019 miễn nộp bổ sung tiền thuê đất Cục Phục vụ Ngoại giao
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4739/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành01/06/2019
        Ngày hiệu lực01/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4739/VPCP-NN 2019 miễn nộp bổ sung tiền thuê đất Cục Phục vụ Ngoại giao

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4739/VPCP-NN 2019 miễn nộp bổ sung tiền thuê đất Cục Phục vụ Ngoại giao

             • 01/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực