Công văn 474/VPCP-QHQT

Công văn 474/VPCP-QHQT năm 2018 về kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Một hành tinh tại Paris do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 474/VPCP-QHQT 2018 kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Một hành tinh tại Paris


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/VPCP-QHQT
V/v kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Một hành tinh tại Paris

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 138/BC-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 về kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Một hành tinh tại Paris (Pháp), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu vấn đề định giá các-bon, phát triển thị trường trao đổi phát thải ở Việt Nam cũng như tham gia thị trường trao đổi phát thải quốc tế trong tương lai phù hợp với xu thế chung của thế giới.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính để xây dựng lộ trình giảm phát thải phù hợp, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các cơ chế tài chính phù hợp để khuyến khích đầu tư vào hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phù hợp với những thay đổi về chính sách đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí khoản kinh phí 01 triệu USD đóng góp cho Quỹ Khí hậu xanh như Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị COP 21.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định để đóng góp cho Quỹ Khí hậu xanh như Chính phủ Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị COP 21.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 474/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu474/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 474/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 474/VPCP-QHQT 2018 kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Một hành tinh tại Paris


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 474/VPCP-QHQT 2018 kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Một hành tinh tại Paris
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu474/VPCP-QHQT
                Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
                Người kýMai Tiến Dũng
                Ngày ban hành12/01/2018
                Ngày hiệu lực12/01/2018
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật6 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                          Văn bản hợp nhất

                            Văn bản gốc Công văn 474/VPCP-QHQT 2018 kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Một hành tinh tại Paris

                            Lịch sử hiệu lực Công văn 474/VPCP-QHQT 2018 kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Một hành tinh tại Paris

                            • 12/01/2018

                              Văn bản được ban hành

                              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                            • 12/01/2018

                              Văn bản có hiệu lực

                              Trạng thái: Có hiệu lực