Công văn 4742/BTC-TCHQ

Công văn 4742/BTC-TCHQ năm 2017 về thủ tục khi sáp nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4742/BTC-TCHQ thủ tục sáp nhập doanh nghiệp 2017


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4742/BTC-TCHQ
V/v thủ tục khi sáp nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kyocera Việt Nam.
(Đ/c: Lô B-1, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Trả lời công văn KVC/LGT-20170217 ngày 22/02/2017 của Công ty TNHH Kyocera Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục hải quan khi sáp nhập Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam (là DNCX bị sáp nhập) vào Công ty TNHH Kyocera Việt Nam (là DNCX nhận sáp nhập), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện báo cáo quyết toán

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về nghĩa vụ thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp; Điều 36 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 2, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính về báo cáo quyết toán thì Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện sáp nhập và nộp cho cơ quan hải quan chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày sáp nhập.

2. Về việc chuyển giao nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp bị sáp nhập và doanh nghiệp nhận sáp nhập

Do Công ty TNHH Kyocera Việt Nam và Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam là hai DNCX nên căn cứ theo quy định tại Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được lựa chọn làm thủ tục hải quan hoặc không làm thủ tục hải quan. Sau khi sáp nhập, pháp nhân mới (Công ty TNHH Kyocera Việt Nam) có trách nhiệm tiếp tục đưa lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn, máy móc, thiết bị chuyển giao vào sử dụng đúng mục đích nhập khẩu ban đầu và thực hiện báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định.

3. Về thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian chờ giấy phép kinh doanh mới

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì sau khi đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam chấm dứt tồn tại; Công ty TNHH Kyocera Việt Nam được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH đầu nối điện, tử Kyocera Việt Nam. Như vậy, trong khi chờ giấy phép kinh doanh mới thì chỉ thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép của Công ty TNHH Kyocera Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Công ty TNHH Kyocera Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Cục Hải quan Tp Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (9b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4742/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4742/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực11/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4742/BTC-TCHQ thủ tục sáp nhập doanh nghiệp 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4742/BTC-TCHQ thủ tục sáp nhập doanh nghiệp 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4742/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực11/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4742/BTC-TCHQ thủ tục sáp nhập doanh nghiệp 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4742/BTC-TCHQ thủ tục sáp nhập doanh nghiệp 2017

            • 11/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực