Công văn 4744/BGDĐT-KHTC

Công văn 4744/BGDĐT-KHTC thực hiện xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4744/BGDĐT-KHTC thực hiện xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn giảm học phí


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4744/BGDĐT-KHTC
V/v: Thực hiện việc xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

Thực hiện công văn số 3571/VPCP-KGVX ngày 22/5/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá việc hướng dẫn và thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 (gọi tắt là Nghị định số 49), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đi kiểm tra thực tế việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại một số địa phương trên cả nước.

Trong quá trình kiểm tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo thấy việc thực hiện xác nhận Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa nghiêm túc, chưa đúng với quy định của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49 (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 29); nhiều cơ sở xác nhận tràn lan cho học sinh, sinh viên; cá biệt có cơ sở còn ký khống giấy xác nhận để học sinh, sinh viên tự điền các thông tin còn lại; nhiều cơ sở ngoài công lập cũng thực hiện ký xác nhận cho học sinh, sinh viên… Điều này đã gây khó khăn cho các Phòng lao động-thương binh và xã hội cấp huyện trong việc chi trả tiền miễn, giảm học phí, ảnh hưởng đến quyền lợi của người học thuộc diện chính sách.

Để thực hiện đúng quy định của Thông tư liên tịch số 29, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện ngay một số nội dung như sau:

- Thực hiện nghiêm túc việc ký xác nhận Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo đúng mẫu biểu và thời gian quy định tại Thông tư liên tịch số 29.

- Hàng năm, vào mỗi học kỳ theo thời gian quy định của Thông tư liên tịch số 29, Thủ trưởng đơn vị xác nhận 1 lần vào Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí khi đã có đầy đủ thông tin trên đơn theo Mẫu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đã xác nhận (Phụ lục III kèm theo Thông tư liên tịch số 29). Nếu học sinh, sinh viên bị mất hoặc thất lạc giấy xác nhận thì thực hiện cấp lại nhưng phải ghi rõ là cấp lần 2 hoặc lần 3…).

- Thực hiện thu học phí chậm 3 tháng đối với học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí kể từ khi bắt đầu bước vào đầu học kỳ mới, để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có đủ thời gian nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ LĐTBXH (để phối hợp);
- Tổng cục Dạy nghề-Bộ LĐTBXH (để chỉ đạo);
- ĐHQG Hà Nội (để chỉ đạo);
- ĐHQG TP.HCM (để chỉ đạo);
- ĐH Thái Nguyên(để chỉ đạo)
- ĐH Huế; (để chỉ đạo)
- ĐH Đà Nẵng; (để chỉ đạo)
- Lưu VT, KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4744/BGDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4744/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2012
Ngày hiệu lực24/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4744/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 4744/BGDĐT-KHTC thực hiện xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn giảm học phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4744/BGDĐT-KHTC thực hiện xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn giảm học phí
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4744/BGDĐT-KHTC
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýBùi Văn Ga
       Ngày ban hành24/07/2012
       Ngày hiệu lực24/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4744/BGDĐT-KHTC thực hiện xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn giảm học phí

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4744/BGDĐT-KHTC thực hiện xác nhận Đơn đề nghị hỗ trợ miễn giảm học phí

            • 24/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực