Công văn 4746/LĐTBXH-TL

Công văn số 4746/LĐTBXH-TL về việc triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4746/LĐTBXH-TL triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ tiền lương tối thiểu


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4746/LĐTBXH-TL
V/v triển khai thực hiện các NĐ của CP về tiền lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2007, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 166/2007/NĐ-CP 167/2007/NĐ-CP168/2007/NĐ-CP quy định về tiền lương tối thiểu chung và tiền lương tối thiểu vùng đối với các loại hình doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại các Nghị định trên, ngày 05 tháng 12 năm 2007 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và công văn số 4608/LĐTBXH-TL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 168/2007/NĐ-CP; đồng thời Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng ban hành Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 quy định tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở quy định của các Nghị định và Thông tư hướng dẫn nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị quý Sở thực hiện một số công việc như sau:

1. Lập kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cho ý kiến.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động biết các quy định trên của nhà nước;

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành liên quan tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp và đại diện người lao động về nội dung của các văn bản trên để doanh nghiệp lập phương án điều chỉnh tiền lương và công bố cho người lao động biết trước ngày 01 tháng 01 năm 2008; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, trong tập trung vào các doanh nghiệp mà người lao động có thu nhập thấp, chưa có tổ chức công đoàn, lợi ích của người lao động chưa được bảo đảm để có biện pháp giúp đỡ doanh nghiệp khắc phục; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc trả lương, trả thưởng đầy đủ cho người lao động trong dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch năm 2008; không để xảy ra tranh chấp lao động và đình công, nhất là vào thời điểm trước và sau Tết âm lịch.

5. Tổng hợp, báo cáo kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đề nghị đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC..

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4746/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4746/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4746/LĐTBXH-TL triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ tiền lương tối thiểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4746/LĐTBXH-TL triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ tiền lương tối thiểu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4746/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Minh Huân
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4746/LĐTBXH-TL triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ tiền lương tối thiểu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4746/LĐTBXH-TL triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ tiền lương tối thiểu

         • 13/12/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/12/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực