Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ

Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ năm 2018 về phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ 2018 phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4748/BVHTTDL-GĐ
V/v phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, li sng trong gia đình, trong đó  giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai thực hiện B tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nội dung thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại một số tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Việc thí điểm, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ 6 của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về: “Phát huy nhân tcon người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gửi kèm theo văn bản) và trân trọng đề nghị:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các địa bàn lựa chọn; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Ththao và các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó TTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, GĐ
, HN (140).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4748/BVHTTDL-GĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2018
Ngày hiệu lực19/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ 2018 phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ 2018 phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4748/BVHTTDL-GĐ
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành19/10/2018
        Ngày hiệu lực19/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ 2018 phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4748/BVHTTDL-GĐ 2018 phối hợp chỉ đạo thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

             • 19/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực