Công văn 475/BGTVT-CQLXD

Công văn 475/BGTVT-CQLXD năm 2018 về dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 475/BGTVT-CQLXD 2018 dừng công tác đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 475/BGTVT-CQLXD
V/v: Dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Trường, Viện thuộc Bộ;
- Các Ban QLDA trực thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Tổ chức Tư vấn;
- Các Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, CIPM, VEC.

Hiện nay, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu đã quy định đầy đủ về điều kiện năng lực, kinh nghiệm đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

Để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư, Bộ Giao thông vận tải dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp từ năm 2017 theo các Quyết định số 4298/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2015, số 4256/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Tổ chức Tư vấn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: PC, TC, KCHTGT
, TTra;
- Trung tâm Công nghệ Thôn
g tin;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 475/BGTVT-CQLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu475/BGTVT-CQLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2018
Ngày hiệu lực15/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 475/BGTVT-CQLXD

Lược đồ Công văn 475/BGTVT-CQLXD 2018 dừng công tác đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 475/BGTVT-CQLXD 2018 dừng công tác đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu475/BGTVT-CQLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Ngọc Đông
        Ngày ban hành15/01/2018
        Ngày hiệu lực15/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 475/BGTVT-CQLXD 2018 dừng công tác đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 475/BGTVT-CQLXD 2018 dừng công tác đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp

           • 15/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực