Công văn 4750/LĐTBXH-PC

Công văn 4750/LĐTBXH-PC năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4750/LĐTBXH-PC 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4750/LĐTBXH-PC
V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ.

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Chỉ thị số 1362/TTg-PL ngày 08/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2016 và năm 2017 tại cơ quan, đơn vị về các nội dung sau đây:

1. Công tác xây dựng pháp luật;

2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

3. Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

6. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

7. Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng;

8. Việc bảo đảm các điều kiện hoạt động cho công tác pháp chế;

9. Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế), đồng thời gửi bản điện tử gửi về địa chỉ [email protected] trước ngày 25/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (b/c);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4750/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4750/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4750/LĐTBXH-PC

Lược đồ Công văn 4750/LĐTBXH-PC 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4750/LĐTBXH-PC 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4750/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHà Đình Bốn
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4750/LĐTBXH-PC 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4750/LĐTBXH-PC 2017 báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực