Công văn 4753/LĐTBXH-KHTC

Công văn số 4753/LĐTBXH-KHTC về việc khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4753/LĐTBXH-KHTC khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách 2007


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4753/LĐTBXH-KHTC
V/v: Khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:  Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

 

Tiếp theo Công văn số 4025/LĐTBXH-KHTC ngày 02/11/2007 của Bộ về quyết toán ngân sách năm 2007, Bộ đề nghị đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ chi tiêu, thanh toán kinh  phí đó tạm ứng với Kho bạc nhà nước trước khi khóa sổ kế toán cuối năm.

2. Thực hiện công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán năm 2007 theo hướng dẫn tại Thông tư số 101/2005/TT-BTC  ngày 17/11/2005 của  Bộ Tài chính về hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; Công văn số 16695/BTC-NSNN ngày 28/12/2006 của Bộ Tài chính về việc xác nhận số dư kinh phí Ngân sách nhà nước cuối năm; Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp; Công văn số 209/LĐTBXH-KHTC ngày 19/01/2007 của Bộ hướng dẫn về biểu mẫu, thời hạn nộp báo cáo, xét duyệt và thông báo quyết toán năm.

Trường hợp đến hết thời hạn chi, thanh toán tạm ứng ngân sách 2007 mà vẫn còn dư dự toán và dự tạm ứng thì đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4, điểm 6 mục I của Thông tư số 101/2005/TT-BTC  nờu trờn, gửi hồ sơ về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đúng thời gian quy định.

3. Đơn vị cần tập trung thực hiện để  Báo cáo quyết toán năm của đơn vị gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng báo cáo. Trong đó cần lưu ý khắc phục tình trạng thiếu báo biểu, nội dung; báo cáo thuyết minh quyết toán phải đánh giá tình hình thực hiện dự toán được giao, nguyên nhân tăng, giảm thu, chi đối với từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực so với dự toán được giao, thuyết minh đầy đủ nội dung các khoản kinh phí chưa quyết toán chuyển năm sau.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm chỉ đạo các đơn vị dự toán trực thuộc, các bộ phận chuyên môn thuộc đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4753/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4753/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4753/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 4753/LĐTBXH-KHTC khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4753/LĐTBXH-KHTC khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4753/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýChu Quang Cường
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4753/LĐTBXH-KHTC khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách 2007

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4753/LĐTBXH-KHTC khóa sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách 2007

            • 13/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực