Công văn 4753/TCT-KK

Công văn 4753/TCT-KK năm 2017 về nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4753/TCT-KK 2017 nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4753/TCT-KK
V/v nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3581/CT-KK&KTT ngày 12/09/2017 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về việc nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group (đính kèm).

Theo phản ánh của Cục Thuế TP. Đà Nẵng, Tập đoàn Tan Chong Group có 06 Công ty đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đà Nẵng đều chưa thực hiện nộp thuế điện tử.

Tại Khoản 4 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:

4. Bổ sung khoản 10 vào Điều 7 như sau:

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

…”

Theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 110/2015/TT-BTC):

“Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế điện tử:

1. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì việc nộp thuế qua các hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng cũng được coi là nộp thuế điện tử. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương hỗ trợ Cục Thuế TP. Đà Nẵng như sau:

Trường hợp các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group chưa thực hiện nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 110/2015/TT-BTC, Cục Thuế đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

- Đối với Cục Thuế các tỉnh, thành phố: trường hợp người nộp thuế trên địa bàn đã thực hiện nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 110/2015/TT-BTC tại các ngân hàng chưa kết nối với Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố có nhu cầu bổ sung số nộp điện tử vào báo cáo kết quả triển khai nộp thuế điện tử thì có văn bản gửi ngân hàng nơi người nộp thuế phát sinh giao dịch nộp thuế để đề nghị ngân hàng xác nhận về việc người nộp thuế đã thực hiện nộp thuế qua hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng (Internet, Mobile, ATM, POS,…).

Xác nhận của ngân hàng là căn cứ để Tổng cục Thuế tính vào kết quả triển khai nộp thuế điện tử cho các Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4753/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4753/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2017
Ngày hiệu lực13/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4753/TCT-KK 2017 nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4753/TCT-KK 2017 nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4753/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành13/10/2017
        Ngày hiệu lực13/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4753/TCT-KK 2017 nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4753/TCT-KK 2017 nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group

           • 13/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực