Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chế độ ăn giữa ca đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca đối với người lao động 2015


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4755/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ ăn giữa ca

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Nhà máy in tiền quốc gia

Trả lời công văn số 419/NMI-TCCB ngày 12/10/2015 của Nhà máy in tiền quốc gia về chế độ ăn giữa ca đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 680.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước. Vì vậy, đề nghị Nhà máy in tiền quốc gia căn cứ quy định nêu trên thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động theo đúng quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Nhà máy in tiền quốc gia được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4755/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2015
Ngày hiệu lực19/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca đối với người lao động 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca đối với người lao động 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4755/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành19/11/2015
        Ngày hiệu lực19/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca đối với người lao động 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL chế độ ăn giữa ca đối với người lao động 2015

           • 19/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực