Công văn 4757/TCT-CS

Công văn 4757/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4757/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4757/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1584/CT-KTNB ngày 21/9/2015 và công văn số 1088/CT-KTNB ngày 10/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH Cà phê Outspan Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ số thuế GTGT mà Công ty TNHH Cafe Outspan Việt Nam đã kê khai, nộp thay nhà thầu nước ngoài

Tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 1088/CT-KTNB ngày 10/7/2015: Công ty TNHH Cafe Outspan Việt Nam được xem xét khấu trừ số thuế GTGT mà Công ty đã kê khai, nộp thay nhà thầu nước ngoài theo chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ các hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An xem nội dung Quyết định xử phạt hành chính số 346/QĐ-CT ngày 11/3/2015 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An, đối chiếu với nội dung khiếu nại của Công ty TNHH Cafe Outspan Việt Nam tại Đơn Khiếu nại số 1501/COV-2015 ngày 12/5/2015 và căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế để xử lý khiếu nại đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KTNB, KK&KTT-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4757/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4757/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4757/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4757/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4757/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4757/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4757/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2015

            • 11/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực