Công văn 4758/TCT-CS

Công văn 4758/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4758/TCT-CS chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4758/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Công ty Kumho Industrial Co., Ltd
(Đ/c: xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa);
- Công ty LG CNS Co., Hàn Quốc
(Đ/c: KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 007/2015/LG-CNS ngày 18/9/2015 của Công ty LG CNS Hàn Quốc và công văn số Kumho-NT-005 ngày 30/9/2015 của Công ty Kumho Industrial Co., Ltd về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b) khoản 1 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài quy định:

“- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện ".

Tại tiết a) điểm 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định về tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh như sau: thương. mại là 1 %; dịch vụ là 5%; xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị đi kèm công trình xây dựng là 22%.

Tại tiết b) điểm 2 Điều 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC nêu trên quy định:

"b) Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

- Đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác định số thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạt động kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo quy định tại hợp đồng…”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện Hợp đồng EPC giao lại một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ Việt Nam và/hoặc nhà thầu phụ nước ngoài (thực hiện nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai hoặc phương pháp hỗn hợp) và danh sách các nhà thầu phụ được liệt kê kèm theo Hợp đồng tổng thầu, theo đó nhà thầu nước ngoài không thực hiện phần công việc xây dựng, lắp đặt chỉ thực hiện phần công việc cung cấp máy móc thiết bị và dịch vụ thì:

- Doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài không bao gồm phần giao thầu phụ.

- Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu: 1% đối với doanh thu từ hoạt động cung cấp máy móc thiết bị; 5% đối với doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Kumho Industrial Co., Liệt và Công ty LG CNS Co., Hàn Quốc biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC);

- Vụ PC.TCT;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Cục thuế thành phố Hải Phòng;

- Lưu VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4758/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4758/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4758/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4758/TCT-CS chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4758/TCT-CS chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4758/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4758/TCT-CS chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4758/TCT-CS chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài 2015

            • 11/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực