Công văn 4762/TCHQ-GSQL

Công văn 4762/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện công văn 17060/BTC-VP do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4762/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thực hiện công văn 17060/BTC-VP


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4762/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện công văn số 17060/BTC-VP ngày 07/12/2012 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1274/HQBRVT-GSQL ngày 17/05/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc truy thu thuế xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất không tái xuất hoặc tái xuất không hết được chuyển tiêu thụ nội địa:

Đối với các lô hàng xăng dầu do Tổng công ty Dầu Việt Nam đã tạm nhập nhưng không tái xuất được chuyển tiêu thụ nội địa phát sinh trong năm 2012 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra sau thông quan, xử lý truy thu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên hệ với Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để xác định cụ thể các lô hàng xăng dầu do PVOil Miền Đông tạm nhập không tái xuất, chuyển tiêu thụ nội địa năm 2012 phát sinh tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được Cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý hay chưa. Trường hợp chưa xử lý, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 224/BTC-VP (mật) ngày 15/04/2013, Tổng cục Hải quan tại công văn số 76/TCHQ-KTSTQ ngày 18/04/2013 để xử lý.

2. Về việc xác định khối lượng xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất được chuyển tiêu thụ nội địa:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu căn cứ khoản 1, khoản 5, Điều 2 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính để hướng dẫn Chi cục Hải quan căn cứ vào kết quả giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về khối lượng để xác nhận kết quả kiểm tra thực tế xăng dầu tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa vào tờ khai hải quan.

3. Về việc xác định chất lượng xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất được chuyển tiêu thụ nội địa:

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 4.2 Điều 2 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính, trường hợp xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất khi tạm nhập đã được kiểm tra nhà nước về chất lượng thì khi chuyển tiêu thụ nội địa (khi mở tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa - tờ khai nhập kinh doanh) không phải kiểm tra về chất lượng.

4. Về việc xử lý đối với trường hợp đã nộp tiền thuế cho xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng chuyển tiêu thụ nội địa:

- Trường hợp số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp của lượng xăng dầu chuyển tiêu thụ nội địa khi mở tờ khai mới theo hướng dẫn tại công văn số 17060/BTC-VP thì xử lý hoàn trả số tiền thuế nộp thừa theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp số thuế đã nộp nhỏ hơn số thuế phải nộp của lượng xăng dầu chuyển tiêu thụ nội địa khi mở tờ khai mới thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung số tiền thuế thiếu.

5. Về thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng chuyển tiêu thụ nội địa:

Căn cứ quy định tại điểm b.3, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa là 30 (ba mươi ngày) kể từ ngày mở tờ khai mới.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT- Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục KTSTQ, Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4762/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4762/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2013
Ngày hiệu lực15/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4762/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4762/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thực hiện công văn 17060/BTC-VP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4762/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thực hiện công văn 17060/BTC-VP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4762/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành15/08/2013
        Ngày hiệu lực15/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4762/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thực hiện công văn 17060/BTC-VP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4762/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thực hiện công văn 17060/BTC-VP

            • 15/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực