Công văn 4763/VPCP-V.III

Công văn 4763/VPCP-V.III năm 2016 số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và thủ tục bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4763/VPCP-V.III số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban các cấp thủ tục bầu Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4763/VPCP-V.III
V/v số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp và thủ tục bầu Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2545/TTr-BNV ngày 07 tháng 6 năm 2016 về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021:

Thực hiện theo đúng quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân và ý kiến của Bộ Chính trị tại Văn bản số 944-CV/VPTW ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Trung ương về việc tăng thêm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Về việc báo cáo trước khi bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ trân trọng thông báo để Bộ Nội vụ và các địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng
;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Văn phòng TW Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND các t
nh, tp trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Văn Tùng;
các vụ: TH, TCCV; VPBCSĐCP
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4763/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4763/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4763/VPCP-V.III số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban các cấp thủ tục bầu Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4763/VPCP-V.III số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban các cấp thủ tục bầu Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4763/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4763/VPCP-V.III số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban các cấp thủ tục bầu Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4763/VPCP-V.III số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban các cấp thủ tục bầu Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh 2016

           • 15/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực