Công văn 4766/BHXH-TCKT

Công văn 4766/BHXH-TCKT năm 2016 về quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4766/BHXH-TCKT quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4766/BHXH-TCKT
V/v quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Đviệc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo đúng quy định tại Quyết định số 415/QĐ-BHXH ngày 22/3/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam (sau đây gọi chung là Quyết định số 415/QĐ-BHXH) BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc các Ban Quản lý dự án trực thuộc BHXH Việt Nam (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các đơn vị) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị được giao quản lý xe ô tô chuyên dùng khẩn trương ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 415/QĐ-BHXH và gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 31/12/2016.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện sắp xếp, bố trí xe ô tô chuyên dùng cho BHXH huyện theo đúng Danh mục trang bị xe ô tô chuyên dùng và đảm bảo sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 415/QĐ-BHXH và Quyết định s 1725/QĐ-BHXH ngày 08/11/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 415/QĐ-BHXH.

3. Nghiêm cấm các đơn vị sử dụng xe ô tô chuyên dùng cho việc riêng, trao đổi, cho mưn, cho thuê hoặc các mục đích khác ngoài nhiệm vụ quy định tại Điều 3 Quyết định số 415/QĐ-BHXH; không được thay đổi Logo in tại hai bên cửa trước của xe như làm mờ, dán đè, thay đổi hình dáng, kích thước Logo; không được điều động xe cho các đơn vị không được trang bị xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức và phải lập sổ theo dõi riêng lịch trình và tình trạng kỹ thuật của xe.

Trường hợp đơn vị để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương;

- Lưu: VT, TCKT (3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4766/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4766/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2016
Ngày hiệu lực29/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4766/BHXH-TCKT quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4766/BHXH-TCKT quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4766/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành29/11/2016
        Ngày hiệu lực29/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4766/BHXH-TCKT quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4766/BHXH-TCKT quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 2016

             • 29/11/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/11/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực