Công văn 477/TCT-PCCS

Công văn số 477/TCT-PCCS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 477/TCT-PCCS chính sách thuế giá trị gia tăng hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 477/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA (Việt Nam) Chi nhánh Hải Dương 

Trả lời công văn số 061218-01/TYKD của Công ty Cổ phần Dây và cáp điện TAYA (Việt Nam) Chi nhánh Hải Dương đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1, mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu bao gồm xuất khẩu ra nước ngoài, bán cho doanh nghiệp khu chế xuất và các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ” và tại khoản d điểm 1 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính, quy định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các điều kiện:

- Hợp đồng bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa.

- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA (Việt Nam) bán lô hàng dây và cáp điện cho Công ty TNHH Rayho Việt Nam (là doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất theo chỉ định của Công ty Yurtec Corporation (Nhà thầu) xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Rayho Việt Nam ghi thuế suất 0%. Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA (Việt Nam) được kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho Công ty TNHH Rayho Việt Nam nếu có đủ điều kiện tại khoản d điểm 1 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính. Riêng chứng từ thanh toán trong trường hợp này được thực hiện theo cam kết trong Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA và Công ty Yurtec Corporation (chứng từ thanh toán qua ngân hàng giữa Công ty Yurtec Corporation và Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA).

2. Trường hợp Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA bán hàng cho Công ty Yurtec Corporation đã viết hóa đơn GTGT cho Công ty Yurtec Corporation nhưng bị mất hóa đơn đề nghị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA làm biên bản với Công ty Yurtec Corporation xác nhận mất hóa đơn (lý do, nguyên nhân) kèm theo bản sao Liên 1 các hóa đơn GTGT mà Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA đã xuất cho Công ty Yurtec Corporation. Căn cứ vào biên bản và xác nhận của Cục thuế về việc Công ty kê khai thuế GTGT đối với số hóa đơn nêu trên Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA lập hóa đơn điều chỉnh xuất cho Công ty TNHH Rayho Việt Nam theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA  (Việt Nam) – Chi nhánh Hải Dương được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Hải Dương;
- Vụ Pháp chế
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 477/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu477/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2007
Ngày hiệu lực25/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 477/TCT-PCCS chính sách thuế giá trị gia tăng hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 477/TCT-PCCS chính sách thuế giá trị gia tăng hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu477/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/01/2007
        Ngày hiệu lực25/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 477/TCT-PCCS chính sách thuế giá trị gia tăng hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 477/TCT-PCCS chính sách thuế giá trị gia tăng hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất

             • 25/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực