Công văn 4781/VPCP-CN

Công văn 4781/VPCP-CN năm 2019 về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4781/VPCP-CN 2019 tổ chức lập thẩm định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4781/VPCP-CN
V/v tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 15/BC-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 879/BXD-QHKT ngày 24 tháng 4 năm 2019 về lập Quy hoạch chung đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Núi Thành như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên, bảo đảm tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo đúng các quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, tổ chức biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, NV, TP, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 4781/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4781/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4781/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 4781/VPCP-CN 2019 tổ chức lập thẩm định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4781/VPCP-CN 2019 tổ chức lập thẩm định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4781/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4781/VPCP-CN 2019 tổ chức lập thẩm định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4781/VPCP-CN 2019 tổ chức lập thẩm định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Nam

              • 04/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực