Công văn 4786/VPCP-CN

Công văn 4786/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4786/VPCP-CN 2019 chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị Công viên địa chất


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4786/VPCP-CN
V/v chủ trương lập điều chỉnh QHC bốn đô thị thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại văn bản số 10/TTr-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 953/BXD-QHKT ngày 03 tháng 5 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2887/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 5 năm 2019), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 1667/BVHTTDL-KHTC ngày 04 tháng 5 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 1568/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 5 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2130/BTNMT-KHTC ngày 09 tháng 5 năm 2019) về chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung bốn đô thị - trung tâm du lịch thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung bốn đô thị - Trung tâm du lịch thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn theo thẩm quyền và theo các quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, VH, TT&DL, TP
, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN;
- Lưu: VT, CN (2b)
Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 4786/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4786/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(10/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4786/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 4786/VPCP-CN 2019 chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị Công viên địa chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4786/VPCP-CN 2019 chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị Công viên địa chất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4786/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (10/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4786/VPCP-CN 2019 chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị Công viên địa chất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4786/VPCP-CN 2019 chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung bốn đô thị Công viên địa chất

              • 04/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực