Công văn 4787/QLD-ĐK

Công văn 4787/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4787/QLD-ĐK 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QU
N LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4787/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục 12 nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ đăng ký thuc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. V
ũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 4787/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược)

STT

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Hết hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công bố

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-31539-19

27/02/2024

Moxifloxacin hydrochloride

EP.9

Chromo Laboratories India PVt Ltd

India

2

VD-31579-19

27/02/2024

Levofloxacin hemihydrate

USP 40

Neuland Laboratories Limited

India

3

VD-31641-19

27/02/2024

Chlorpromazine Hydrochloride

BP 2010

Changzhou Nanjiang Medical Chemical Co., Ltd.

China

4

VD-32276-19

27/02/2024

Levofloxacin hemihydrate

USP 40

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co.,Ltd

China

5

VD-32284-19

27/02/2024

Ofloxacin

USP 36

Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co., Ltd

China

6

VD-32284-19

27/02/2024

Ofloxacin

USP 36

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd

China

7

VD-32286-19

27/02/2024

Pefloxacin mesilate dihydrate

EP 8.0

Nakoda Chemicals Ltd.

India

8

VD-31998-19

27/02/2024

Cloramphenicol

BP 2014

Nanjing Baijingyu Pharmaceutical Co., Ltd

China

9

VD-31998-19

27/02/2024

Cloramphenicol

BP 2014

Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd.

China

10

VD-31839-19

27/02/2024

Pefloxacin mesilate dihydrate

EP 8.0

NAKODA CHEMICALS Ltd.

India

11

VD-31549-19

27/02/2024

Ciprofloxacin hydroclorid

USP 38

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co;Ltd

China

12

VD-32291-19

27/02/2024

Ofloxacin

USP 38

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co;Ltd

China

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4787/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4787/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2019
Ngày hiệu lực03/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4787/QLD-ĐK 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4787/QLD-ĐK 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải cấp phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4787/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Huy Hùng
        Ngày ban hành03/04/2019
        Ngày hiệu lực03/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4787/QLD-ĐK 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải cấp phép nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4787/QLD-ĐK 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải cấp phép nhập khẩu

            • 03/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực