Công văn 4788/QLD-ĐK

Công văn 4788/QLD-ĐK năm 2018 về cập nhật và đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4788/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4788/QLD-ĐK
V/v cập nhật và đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 012/18/CBNL-AMVI đề ngày 02/02/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Am Vi về việc cập nhật và đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm theo Công văn này.

Nội dung cập nhật và đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đã công bcủa 09 thuc thuộc danh mục kèm theo công văn s15322/QLD-ĐK ngày 28/09/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công b nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quc Cường (đ b/c);
- Các Phó Cục trư
ng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để ph
i hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK. (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUC LÀ DƯỢC CHT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHM ĐSẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHP KHU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CP GIY PHÉP NHP KHU
(Đính kèm công văn 4788/QLD-ĐK ngày 21/3/2018 của Cục Qun lý Dược)

TT

Tên thuốc
(1)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK
(dd/mm/yy)
(3)

Tên NSX
(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối...
(5)

Tiêu chuẩn
(6)

Tên NSX nguyên liệu
(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất
(8)

Nước sản xuất
(9)

1

Amcefal

VD-18225-13

02/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Cefamandole Nafate

USP 38

China Union Chempharma (Suzhou) Co., Ltd.

No. 9, Last Jiaotong Road, Lili Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu

China

2

Cefazolin

VD-18226-13

02/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Cefazolin Sodium (sterile)

USP 30

NCPC Hehei Huamin Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 18 YangZi Road, Economic & Technological Development Zone, Shijiazhuang, Hebei

China

3

Cefepime

VD-18227-13

02/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Cefepime (dưới dạng Cefepime Hydrochloride and L- Arginine Sterile)

USP 30

Shenzen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd-

No. 1, Fenghuanggang Huabao Industrial District, Xixiang, Baoan District, Shenzhen, 518102

China

4

Cefotaxime

VD-18229-13

02/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Cefotaxime Sodium sterile

USP 30

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1, Ruiyang Road, Yiyuan County, Shandong Province

China

5

Ceftazidime

VD-18230-13

02/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Ceftazidime with Sodium carbonate

USP 30

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd.

No.849 Dongjia Town, Licheng District, Jinan

China

6

Ceftriaxone

VD-18231-13

02/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Ceftriaxone sodium sterile

USP 30

Reyoung Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1. Ruiyang Road, Yiyuan County, Shandong Province

China

7

Cefuroxitric

VD-18232-13

02/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Cefuroxime Sodium (Sterile)

USP 30

NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co., Ltd.

No.98 Hainan Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei

China

8

Cephradine

VD-18233-13

02/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Cephradine L- Arginine Sterile

USP 30

NCPC Hebei Huamin Pharmaceutical Co., Ltd.

No.98 Hainan Road, Shijiazhuang Economic & Technological Development Zone, Hebei

China

9

Supoxim 100

VD-18241-13

02/02/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Cefpodoxime proxetil

USP 32

Covalent Laboratories Private Limited

Survey No.374. Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Sangareddy Dist, Telangana

India

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4788/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4788/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2018
Ngày hiệu lực21/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4788/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 4788/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4788/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc nhập khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4788/QLD-ĐK
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
       Người kýNguyễn Thu Thủy
       Ngày ban hành21/03/2018
       Ngày hiệu lực21/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4788/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4788/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc nhập khẩu

            • 21/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực