Công văn 4788/VPCP-KTN

Công văn 4788/VPCP-KTN năm 2016 về thí điểm vận hành xe bốn bánh có gắn động cơ xăng hoạt động trong khu vực hạn chế tại một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4788/VPCP-KTN thí điểm vận hành xe bốn bánh động cơ xăng khu vực hạn chế địa phương 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4788/VPCP-KTN
V/v thí điểm vận hành xe bốn bánh có gắn động cơ xăng hoạt động trong khu vực hạn chế tại một số địa phương

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2684/BGTVT-VT ngày 14 tháng 3 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản số 714/BCA-C67 ngày 06 tháng 4 năm 2016), Tư pháp (văn bản số 1139/BTP-PLHSHC ngày 08 tháng 4 năm 2016), Tài chính (văn bản số 5784/BTC-CST ngày 28 tháng 4 năm 2016), Công Thương (văn bản số 3996/BCT-CNNg ngày 10 tháng 5 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1294/BTNMT-KH ngày 13 tháng 4 năm 2016), Khoa học và Công nghệ (văn bản số 1225/BKHCN-CNN ngày 05 tháng 4 năm 2016) về thí điểm vận hành xe bốn bánh có gắn động cơ xăng hoạt động trong khu vực hạn chế tại một số địa phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường tại các văn bn nêu trên; thống nhất với y ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan về việc thí điểm vận hành xe bốn bánh có gắn động cơ xăng hoạt động trong khu vực hạn chế tại một số địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
-
Các Bộ: CA, TP, CT, TC, TNMT, KHCN;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX, V.III;
-
Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4788/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4788/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4788/VPCP-KTN thí điểm vận hành xe bốn bánh động cơ xăng khu vực hạn chế địa phương 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4788/VPCP-KTN thí điểm vận hành xe bốn bánh động cơ xăng khu vực hạn chế địa phương 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4788/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4788/VPCP-KTN thí điểm vận hành xe bốn bánh động cơ xăng khu vực hạn chế địa phương 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4788/VPCP-KTN thí điểm vận hành xe bốn bánh động cơ xăng khu vực hạn chế địa phương 2016

              • 15/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực