Công văn 4792/NHNN-CNTH

Công văn 4792/NHNN-CNTH hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT về công nghệ thông tin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4792/NHNN-CNTH hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4792/NHNN-CNTH
V/v: Hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT về công nghệ thông tin.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
- Các tổ chức tín dụng;
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

Triển khai Công văn số 1352/NHNN-DBTKTT ngày 09/3/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn chi tiết về việc gửi, kiểm tra, duyệt và tra soát báo cáo của TCTD (Công văn 1352), Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước (CNTH) hướng dẫn triển khai về công nghệ thông tin như sau:

1. Các loại file mới trong Hệ thống báo cáo thống kê tập trung

STT

Loại file

Ý nghĩa

Sử dụng khi

1

Thuyết minh về việc chỉnh sửa số liệu (viết tắt là TMBC đối với thuyết minh báo cáo gửi theo chỉ tiêu và TMBD đối với thuyết minh báo cáo gửi theo mẫu biểu)

TCTD gửi thuyết minh khi phát sinh yêu cầu chỉnh sửa đối với nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo đã gửi. Nội dung thuyết minh cần nêu rõ số liệu chỉnh sửa liên quan đến Trụ sở chính/Sở giao dịch/chi nhánh trong hệ thống và lý do chỉnh sửa

(i) Gửi lại số liệu do NHNN yêu cầu phản hồi, tra soát, (ii) gửi lại số liệu do TCTD phát hiện ra sai sót sau khi dữ liệu đó đã được NHNN duyệt.

2

Phản hồi tính đầy đủ của chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo và thuyết minh (viết tắt là PH6)

NHNN phản hồi cho TCTD về việc: (i) chưa gửi đủ báo cáo của toàn hệ thống, tất cả Sở giao dịch, chi nhánh đối với các báo cáo quy định TCTD phải gửi báo cáo toàn hệ thống, từng Sở giao dịch, chi nhánh; (ii) tính đầy đủ của các phân nhóm/mẫu biểu báo cáo phải thuyết minh

Cuối ngày làm việc (17h00), file PH6 sẽ được gửi cho các TCTD chưa gửi đủ báo cáo của toàn hệ thống, tất cả Sở giao dịch, các chi nhánh đối với các báo cáo quy định TCTD phải gửi báo cáo toàn hệ thống, từng Sở giao dịch, chi nhánh trong kỳ báo cáo hiện tại; hoặc chưa gửi file thuyết minh kèm theo file báo cáo phải chỉnh sửa

3

Phản hồi lỗi thông tin chung của file thuyết minh (viết tắt là PH1TM)

NHNN phản hồi cho TCTD về các lỗi của file thuyết minh như sai tên file, cấu trúc file

Khi file thuyết minh có lỗi sai tên file, cấu trúc file

4

Phản hồi lỗi logic dữ liệu của file thuyết minh (viết tắt là PH2TM)

NHNN phản hồi cho TCTD về các lỗi logic dữ liệu của file thuyết minh

Khi file thuyết minh có lỗi logic dữ liệu

- Qui định chi tiết về tên, cấu trúc các file thuyết minh, phản hồi mới tại Phụ lục 1: Tên, cấu trúc các file thuyết minh, phản hồi mới.

2. Quy định bổ sung đối với file PH4 và PH5

- Đối với các báo cáo quy định TCTD phải gửi báo cáo toàn hệ thống, từng Sở giao dịch, chi nhánh đã gửi đủ báo cáo của toàn hệ thống, tất cả Sở giao dịch, chi nhánh:

+ Các phân nhóm không thuộc định kỳ ngày: cuối ngày làm việc (17h00), chương trình sẽ tự động tạo các file PH4, PH5 gửi TCTD nếu số liệu báo cáo không thỏa mãn Tiêu chí 3 (tại Công văn 1352).

+ Các phân nhóm thuộc định kỳ ngày: chương trình sẽ tự động tạo các file PH4, PH5 gửi TCTD ngay khi chương trình phát hiện số liệu báo cáo không thỏa mãn Tiêu chí 3 (tại Công văn 1352).

- Đối với các chỉ tiêu, báo cáo có công thức kiểm tra đã gửi đủ dữ liệu để kiểm tra:

+ Các phân nhóm không thuộc định kỳ ngày: cuối ngày làm việc (17h00), chương trình sẽ tự động tạo các file PH4, PH5 gửi TCTD nếu số liệu báo cáo không thỏa mãn Tiêu chí 4 (tại Công văn 1352).

+ Các phân nhóm thuộc định kỳ ngày: Chương trình sẽ tự động tạo các file PH4, PH5 gửi TCTD ngay khi chương trình phát hiện số liệu báo cáo không thỏa mãn Tiêu chí 4 (tại Công văn 1352).

- Khi cần thiết, các Vụ, Cục, Cơ quan, Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN Chi nhánh vẫn thực hiện tạo PH4, PH5 theo hướng dẫn tại Công văn 991/NHNN-CNTH ngày 29/01/2011 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn triển khai Thông tư 21/2010/TT-NHNN về công nghệ thông tin (Công văn 991).

3. Quy trình xử lý file thuyết minh

- Quy định chi tiết tại Phụ lục 2: Quy trình xử lý file thuyết minh

4. Các quy định khác

Các nội dung không đề cập đến trong công văn này vẫn thực hiện theo quy định tại Công văn 991.

5. Thời điểm áp dụng

Bắt đầu từ kỳ báo cáo ngày 01/9/2012.

Căn cứ hướng dẫn trên đây, đề nghị thủ trưởng các Đơn vị chỉ đạo triển khai. Quá trình thực hiện có vướng mắc, xin liên hệ Cục Công nghệ tin học (ĐT: 04.38345179, 04.37731385; Fax: 04.38345180) hoặc Chi Cục Công nghệ tin học (ĐT: 08.38223445; Fax: 08.38225398) để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Toàn Thắng (để b/c);
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Lưu VP, CNTH.

TL. THỐNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC
Lê Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4792/NHNN-CNTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4792/NHNN-CNTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4792/NHNN-CNTH hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4792/NHNN-CNTH hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4792/NHNN-CNTH
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýLê Mạnh Hùng
       Ngày ban hành01/08/2012
       Ngày hiệu lực01/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4792/NHNN-CNTH hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4792/NHNN-CNTH hướng dẫn triển khai Công văn 1352/NHNN-DBTKTT

            • 01/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực