Công văn 4796/LĐTBXH-VP

Công văn 4796/LĐTBXH-VP năm 2019 hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4796/LĐTBXH-VP 2019 khen thưởng trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4796/LĐTBXH-VP
V/v hướng dn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty hạng đặc biệt.

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi là Tháng hành động) lần thứ Tư - năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Luật An toàn vệ sinh lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành, Công văn số 5318/LĐTBXH-ATLĐ ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ về việc hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là Công văn 5318/LĐTBXH-ATLĐ), đồng thời thực hiện các quy định của Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Bộ hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi là Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH), trong đó cần lưu ý một số điểm như sau:

1. Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH.

2. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi là Nghị định số 91/2017/NĐ-CP) và Khoản 6 Điều 20 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH.

3. Tuyến trình khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 91/2017/NĐ-CPKhoản 2 và Khoản 4 Điều 24 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH.

4. Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH.

Đi vi Giy khen ca Cục trưởng Cục An toàn lao động đơn vị đề xuất cn gửi 01 bộ (bn chính) bao gồm: T trình, bn bn hp hội đng thi đua khen thưng, báo cáo thành tích và các giấy tờ liên quan.

4.1. Đi vi các tập thể hoặc cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen Thtướng Chính phủ, trong hồ sơ khen thưng phải có các văn bn sau: Ý kiến của cơ quan quản lý về tchức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qulương cấp Bộ, ngành; văn bn xác nhn ca Ủy ban nhân dân các tnh, thành ph trực thuc Trung ương vviệc chp hành chtrương, đường li ca Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở làm việc (đối vi tập th) hoặc thưng trúi với cá nhân).

Riêng đi vi các tp thhoặc cá nhân là Thủ trưng đơn vị phải có giy chng nhận hoặc quyết định công nhận kết quả xếp loại 03 năm liền kề trước m đề nghị của tchức đảng đạt danh hiệu Trong sạch, vng mạnh”.

4.2. Đi với các tập thhoặc cá nhân đề nghị xét tặng Bng khen của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hi phi có ít nht 01 ln được Cục trưng Cục An toàn lao động hoc ca Giám đốc Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giy khen về thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động và năm 2019 chưa được tặng Bằng khen cp bộ về công tác an toàn, vsinh lao động.

Các đơn vị trình khen (Cthi đua của Bộ) qua tuyến Tập đoàn, Tổng công ty thì phải có ý kiến hiệp y ca Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng tr s làm việc; nếu trình qua S Lao đng - Thương binh và Xã hội thì phi có ý kiến hiệp y của đơn vị chủ qun.

H sơ khen thưởng gửi về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/01/2020 (Địa ch: Nhà làm việc liên cơ quan BLao động - Thương binh vàhội, lô D25, Số 3, Ngõ 7, phTôn Thất Thuyết, phường Dịch Vng Hậu, quận Cầu Giy, thành phHà Nội).

Trong quá trình thc hiện, nếu có vn đề vướng mắc đề nghị phn ánh vBộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn phòng Cục An toàn lao động, điện thoại 024.39364301, 024.3.9362950) để cùng phi hợp, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thường trực HĐTĐKT Bộ (để phối hợp);
- Cục ATLĐ;
- Lưu: VT, P.TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4796/LĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4796/LĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2019
Ngày hiệu lực11/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(28/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4796/LĐTBXH-VP

Lược đồ Công văn 4796/LĐTBXH-VP 2019 khen thưởng trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4796/LĐTBXH-VP 2019 khen thưởng trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4796/LĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hà
        Ngày ban hành11/11/2019
        Ngày hiệu lực11/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (28/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4796/LĐTBXH-VP 2019 khen thưởng trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4796/LĐTBXH-VP 2019 khen thưởng trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

           • 11/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực