Công văn 4808/CT-TTHT

Công văn 4808/CT-TTHT về chuyển lỗ giữa các quý trong năm do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4808/CT-TTHT chuyển lỗ giữa các quý trong năm


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4808/CT-TTHT
V/v: chuyển lỗ giữa các quý trong năm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Tổng cục Thuế

 

Căn cứ Điểm 3, Mục III, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14-06-2007 của Bộ Tài chính về khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý: "Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này", và tại chỉ tiêu [15] - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN phản ánh nội dung "Lỗ được chuyển trong kỳ"; Ngày 25/10/2007, Cục thuế Tp Hồ Chí Minh đã có văn bản số 10806/CT-TTHT gửi các Doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn kê khai thuế TNDN tạm tính quý, tại Mục I có hướng dẫn: chỉ tiêu [15] Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC: "Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm"; Văn bản này Cục thuế có gửi Tổng cục thuế để báo cáo nhưng đến nay Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh vẫn chưa nhận được ý kiến của Tổng cục thuế về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo phản ánh của Doanh nghiệp, ngày 07/05/2010, Tổng cục Thuế có văn bản số 1534/TCT-CS về việc kê khai và quyết toán thuế TNDN (bản Photo đính kèm) gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam, văn bản này chỉ gửi Công ty và Cục Thuế Hà Nội là đơn vị trực tiếp quản lý, không gửi cho Cục thuế các tỉnh, thành phố, tại văn bản này có hướng dẫn: "... không được chuyển lỗ của các Quý trong năm 2009 vào ngay các Quý tiếp theo cũng của năm 2009".

Để việc thực hiện vấn đề nêu trên được thống nhất, Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh đã có văn bản số 4063/CT-TTHT ngày 21-07-2010 gửi các Doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục thuế tại văn bản số 1534/TCT-CS (xin đính kèm bản Photo).

Tuy nhiên đến nay, Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh nhận được rất nhiều phản ánh (có tính chất phản ứng) từ phía các Doanh nghiệp: các Doanh nghiệp cho rằng việc không được chuyển lỗ của các Quý trong năm vào ngay các Quý tiếp theo cũng của năm đó là không phù hợp với quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC Thông tư số 14/2008/QH12 Nghị định 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính; Ví dụ trường hợp một Doanh nghiệp có 3 quý đầu năm bị lỗ, quý IV có lãi là phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do không được chuyển lỗ của các quý trước, trong khi quyết toán năm Doanh nghiệp vẫn bị lỗ dẫn đến có khoản thuế nộp thừa gây khó khăn cho Doanh nghiệp.

Ý kiến của Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh: "Lỗ được chuyển trong kỳ" tại chỉ tiêu [15] - Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN bao gồm số lỗ của các năm trước theo quy định và số lỗ của các quý trước trong năm.

Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh xin báo cáo và kính trình Tổng cục thuế để xem xét, hướng dẫn.

Trân trọng kính chào.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- BLĐ Cục
- Các Phòng thuộc Cục, Chi cục thuế.
- Lưu Cục thuế: PTTHT, PVT-LT

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Thuộc tính Công văn 4808/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4808/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/07/2010
Ngày hiệu lực 29/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4808/CT-TTHT chuyển lỗ giữa các quý trong năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4808/CT-TTHT chuyển lỗ giữa các quý trong năm
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4808/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Đình Tấn
Ngày ban hành 29/07/2010
Ngày hiệu lực 29/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4808/CT-TTHT chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Lịch sử hiệu lực Công văn 4808/CT-TTHT chuyển lỗ giữa các quý trong năm

  • 29/07/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/07/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực