Công văn 4809/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4809/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4809/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4809/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
- Các cục: Việc làm; Quan hệ lao động và Tiền lương; Quản lý lao động ngoài nước; An toàn lao động; Bảo trợ xã hội; Người có công; Phòng, chống tệ nạn xã hội
- Các Vụ: Bảo hiểm xã hội, Bình đẳng giới, Pháp chế
- Văn phòng quốc gia về giảm nghèo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 9267/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 08/11/2017 về việc báo cáo về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Bộ được phân công chủ trì và phối hợp thực hiện tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững) và theo nội dung yêu cầu tại phụ lục đính kèm công văn số 9267/BKHĐT-KHGDTNMT nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 22/11/2017 để tổng hợp vào Báo cáo chung của Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Bản điện tử gửi vào địa chỉ: phongkh@molisa.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4809/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4809/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4809/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 4809/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4809/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4809/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4809/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4809/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

             • 16/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực