Công văn 481/TCT-KK

Công văn 481/TCT-KK cấp lại mã số thuế cho chi nhánh trực thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 481/TCT-KK cấp lại mã số thuế cho chi nhánh trực thuộc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/TCT-KK
V/v cấp lại mã số thuế cho chi nhánh trực thuộc

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
- Cục Thuế Thành phố Hà Nội
- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9679/NHNo-TCKT ngày 6/12/2012 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) về việc cấp lại mã số thuế cho chi nhánh trực thuộc (bản photocopy đính kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

+ Khoản 5, Điều 8 quy định về cấp mã số doanh nghiệp:

"5. Mã số đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp".

+ Khoản 1, Điều 10 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh:

"1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp …"

+ Điều 25 quy định về tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

"1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

…4. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia …"

+ Điều 26 về quy trình phối hợp và cấp mã số doanh nghiệp:

"Khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định, thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp …"

- Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

"1. Mã số doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn sau:

a) Mã số doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

b) Cấu trúc mã số doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế. Việc tạo mã số doanh nghiệp thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 26 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP …"

- Điểm e, Khoản 3, Điều 3 và Điều 18 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý Thuế về việc đăng ký thuế:

"Điều 3. Mã số thuế

…c) Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13) được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổng công ty, trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Các tổ chức, cá nhân được quy định tại điểm này được gọi là "Đơn vị trực thuộc", đơn vị có "đơn vị trực thuộc" được gọi là "đơn vị chủ quản". Đơn vị trực thuộc trước khi đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì đơn vị chủ quản phải kê khai các đơn vị này vào "Bảng kê các đơn vị trực thuộc" để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số."

"Điều 18. Chuyển đơn vị trực thuộc thành độc lập hoặc ngược lại

… Một đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập chuyển sang thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị độc lập khác phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũ. Đơn vị chủ quản mới phải bổ sung đăng ký thuế vào bảng kê đơn vị trực thuộc để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị trực thuộc mới …"

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì các chi nhánh trực thuộc Agribank được cấp mã số doanh nghiệp 13 số theo mã số 10 số của đơn vị chủ quản là Agribank (0100686174).

Trường hợp trước đây, các chi nhánh trực thuộc Agribank trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số theo mã số thuế 10 số của Chi nhánh Agribank Thành phố Hồ Chí Minh (0301471228), sau đó các chi nhánh này chuyển đổi thành chi nhánh trực thuộc đơn vị chủ quản là Agribank thì các chi nhánh phải làm thủ tục đóng mã số thuế cũ và làm thủ tục để được cấp mã số thuế 13 số theo mã số 10 số của Agribank.

Để thực hiện cấp lại mã số doanh nghiệp theo đúng quy định, tạo điều kiện cho các Chi nhánh Agribank hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng đăng ký kinh doanh để hướng dẫn Agribank làm thủ tục đóng mã số thuế 13 số của các Chi nhánh nêu trên, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ và làm thủ tục đăng ký mới để được cấp lại mã số doanh nghiệp 13 số theo mã 10 số của Agribank theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính.

Các cơ quan thuế trực tiếp quản lý các Chi nhánh nêu trên của Agribank sau khi thực hiện cấp lại mã số thuế (mã số doanh nghiệp) theo hướng dẫn trên phải thực hiện chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế đã phát sinh từ các mã số thuế 13 số cũ sang các mã số thuế mới được cấp tương ứng trước khi thực hiện đóng các mã số thuế 13 số cũ.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và liên hệ với Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC, CNTT (TCT);
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 481/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu481/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2013
Ngày hiệu lực04/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 481/TCT-KK cấp lại mã số thuế cho chi nhánh trực thuộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 481/TCT-KK cấp lại mã số thuế cho chi nhánh trực thuộc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu481/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành04/02/2013
        Ngày hiệu lực04/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 481/TCT-KK cấp lại mã số thuế cho chi nhánh trực thuộc

            Lịch sử hiệu lực Công văn 481/TCT-KK cấp lại mã số thuế cho chi nhánh trực thuộc

            • 04/02/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực