Công văn 4811/BYT-KH-TC

Công văn 4811/BYT-KH-TC năm 2018 về tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4811/BYT-KH-TC 2018 tăng cường giám sát hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4811/BYT-KH-TC
V/v tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Dự án/hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
- Sở Y tế các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Hiện nay, tình hình thiên tai diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ, có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số ở địa phương. Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng (Trưởng Ban quản lý Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số), Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) đề nghị các Dự án/hoạt động thuộc Chương trình khẩn trương tiến hành các công việc sau:

- Các Dự án/hoạt động tăng cường kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động của dự án tại địa phương.

- Trường hợp địa phương gặp khó khăn về nguồn lực trong việc thực hiện các hoạt động của Dự án, đề nghị có đề xuất cụ thể với các Dự án/hoạt động. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, các Ban quản lý dự án có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch để hỗ trợ các địa phương có thể đạt mục tiêu năm 2018.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/cáo)
- Website, Báo SK&ĐS(để đưa tin);
- Vụ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, KH- TC2.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Công Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4811/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4811/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2018
Ngày hiệu lực17/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4811/BYT-KH-TC

Lược đồ Công văn 4811/BYT-KH-TC 2018 tăng cường giám sát hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4811/BYT-KH-TC 2018 tăng cường giám sát hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4811/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Công Sinh
        Ngày ban hành17/08/2018
        Ngày hiệu lực17/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4811/BYT-KH-TC 2018 tăng cường giám sát hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4811/BYT-KH-TC 2018 tăng cường giám sát hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai

              • 17/08/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/08/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực