Công văn 4818/VPCP-ĐP

Công văn số 4818/VPCP-ĐP về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4818/VPCP-ĐP đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4818/VPCP-ĐP
V/v Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn.

 

Về đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong chuyến đi thăm và làm việc tại các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn từ ngày 25-28 tháng 6 năm 2009 đối với một số dự án công trình cấp bách của các Tỉnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó – Cao Bằng đã khởi công từ tháng 5 năm 2008 những đến nay tiến độ thi công rất chậm.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh quan tâm đầu tư tôn tạo Khu di tích Pác Bó; khu du lịch Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo rà soát việc di dân tự do của các địa phương để có cơ chế, chính sách phù hợp, giúp đỡ đồng bào sớm ổn định đời sống.

4. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn để tăng đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xóa đói, giảm nghèo bền vững và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, ĐP, KTN, KGVX;
- Lưu VT, ĐP (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Công văn 4818/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4818/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2009
Ngày hiệu lực16/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4818/VPCP-ĐP đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4818/VPCP-ĐP đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4818/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành16/07/2009
        Ngày hiệu lực16/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4818/VPCP-ĐP đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4818/VPCP-ĐP đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn

             • 16/07/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/07/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực