Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT

Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT năm 2017 về trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT 2017 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4819/BGTVT-ĐTCT
V/v trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án BOT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Nhà đầu tư các dự án BOT.

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách có nhiều khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã đẩy mạnh việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Thực tiễn đã chứng minh đây là một hưng đi đúng, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, vừa góp phần ổn định kinh tế mô, giảm áp lực nợ công. Chính yếu tố này đã tạo ra động lực thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng, hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và trực tiếp làm tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các dự án BOT sau khi đầu tư đều phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, cũng như góp phần tăng cường đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, các dự án đầu tư theo hình thức BOT vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, trong đó có việc chưa đảm bảo công bằng tuyệt đối đối với người dân xung quanh các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Để hạn chế tồn tại nêu trên, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam ( quan Nhà nước có thẩm quyền giai đoạn vận hành khai thác) chủ trì, phối hợp với các địa phương, các Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, vị trí của từng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương để đề xuất phương án xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên nguyên tắc khả thi về phương án tài chính của các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng, phù hợp với quy định pháp luật. Phương án cụ thể gửi về Bộ GTVT trước ngày 15/6/2017.

Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt nam, các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, ĐTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4819/BGTVT-ĐTCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2017
Ngày hiệu lực05/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT 2017 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT 2017 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4819/BGTVT-ĐTCT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Nhật
        Ngày ban hành05/05/2017
        Ngày hiệu lực05/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT 2017 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT 2017 trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ dự án BOT

              • 05/05/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/05/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực