Công văn 482/BNV-CTTN

Công văn 482/BNV-CTTN về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 482/BNV-CTTN 2018 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước thanh niên


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/BNV-CTTN
V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên quy định tại Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên Việt Nam để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ.

2. Tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Tài chính, Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên quy định tại Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

6. Triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 78/2017/NĐ-CP.

7. Đối với các tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án 567[1], tập trung tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã theo đúng kế hoạch của Bộ Nội vụ đđảm bảo hoàn thành mục tiêu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

8. Đối với các tỉnh thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện[2], tập trung theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên; chủ động phương án bố trí, sắp xếp công việc cho đội viên Đề án từ nay đến khi kết thúc Đề án (tháng 12/2020).

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ III);
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT
, CTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 [1] Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thtướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020.

[2] Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thtướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyn chn trí thức tr tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, min núi giai đoạn 2013 -2020.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 482/BNV-CTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu482/BNV-CTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2018
Ngày hiệu lực31/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 482/BNV-CTTN

Lược đồ Công văn 482/BNV-CTTN 2018 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước thanh niên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 482/BNV-CTTN 2018 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước thanh niên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu482/BNV-CTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Thừa
        Ngày ban hành31/01/2018
        Ngày hiệu lực31/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 482/BNV-CTTN 2018 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước thanh niên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 482/BNV-CTTN 2018 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước thanh niên

           • 31/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực