Công văn 482/BXD-TCCB

Công văn 482/BXD-TCCB về tổ chức Hội nghị cán bộ làm công tác Kiểm soát viên do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 482/BXD-TCCB tổ chức Hội nghị cán bộ làm công tác Kiểm soát viên


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 482/BXD-TCCB
V/v tổ chức Hội nghị cán bộ làm công tác Kiểm soát viên

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam
- Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam
- Các Tổng công ty trực thuộc Bộ và Tập đoàn

 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Kiểm soát viên đã được Luật Doanh nghiệp quy định tại Điều 71, Điều 72 và triển khai thực hiện Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 26/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc "ban hành tạm thời Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và điều động, luân chuyển đối với thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại Tập đoàn và Tổng công ty". Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trao đổi về quyền và nghĩa vụ; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với những cán bộ đã được bổ nhiệm và dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên tại Tập đoàn và Tổng công ty 100% vốn nhà nước.

- Thời gian 01 ngày, từ 8h ngày 10/12/2010 (thứ 6) tại Hội trường Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hà Nội.

- Thành phần Hội nghị:

+ Trưởng phòng, ban Tổ chức lao động các Tập đoàn, Tổng công ty 100% vốn nhà nước;

+ Các đồng chí Kiểm soát viên đã được bổ nhiệm của các Tổng công ty trực thuộc Bộ và các Tổng công ty tham gia Tập đoàn;

+ Các đồng chí được Tập đoàn, Tổng công ty đề nghị Bộ Xây dựng bổ nhiệm vào chức danh Kiểm soát viên nhưng chưa được xem xét bổ nhiệm.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn và Tổng công ty thông báo và tạo điều kiện để các đồng chí trong thành phần dự họp có mặt đầy đủ, đúng thành phần. 

Ghi chú: Tập đoàn và Tổng công ty sao gửi Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 26/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến các thành phần dự họp của đơn vị mình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT. Cao Lại Quang (để b/c);
- TT. Trần Văn Sơn (để b/c);
- Lưu: VP, TCCB

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 482/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu482/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2010
Ngày hiệu lực03/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 482/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 482/BXD-TCCB tổ chức Hội nghị cán bộ làm công tác Kiểm soát viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 482/BXD-TCCB tổ chức Hội nghị cán bộ làm công tác Kiểm soát viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu482/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Minh Mẫn
        Ngày ban hành03/12/2010
        Ngày hiệu lực03/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 482/BXD-TCCB tổ chức Hội nghị cán bộ làm công tác Kiểm soát viên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 482/BXD-TCCB tổ chức Hội nghị cán bộ làm công tác Kiểm soát viên

             • 03/12/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/12/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực