Công văn 4820/TCT-CS

Công văn 4820/TCT-CS năm 2018 về ghi nợ tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4820/TCT-CS 2018 ghi nợ tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4820/TCT-CS
V/v: ghi nợ tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1476/CT-THNVDT ngày 10/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về thanh toán nợ tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b khoản 1 Điều 13 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 quy định:

“Điều 13. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất:

b) Đất trồng cây lâu năm;”

- Tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;”

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 12. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

2. Thanh toán nợ tiền sử dụng đất:

a) Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bà Lê Thị Như Thảo được UBND thị xã Hồng Ngự cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

Đồng thời, ngày 29/5/2013, bà Lê Thị Như Thảo được UBND thị xã Hồng Ngự cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất; đến ngày 20/6/2018, bà Thảo đến làm thủ tục thanh toán nợ - đã quá thời hạn 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận thì tiền sử dụng đất phải nộp khi thanh toán nợ được xác định lại theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu hồ sơ và các quy định nêu trên để xác định số tiền sử dụng đất mà bà Lê Thị Như Thảo phải nộp theo đúng quy định pháp luật. Đối với đề nghị của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc thu nợ tiền sử dụng đất tại thời điểm ghi nợ nếu số tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất ' tại thời' điểm trả nợ thấp hơn là không có' cơ sở pháp lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK&KTT, PC -TCT;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4820/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4820/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4820/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4820/TCT-CS 2018 ghi nợ tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4820/TCT-CS 2018 ghi nợ tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4820/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành03/12/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4820/TCT-CS 2018 ghi nợ tiền sử dụng đất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4820/TCT-CS 2018 ghi nợ tiền sử dụng đất

              • 03/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực