Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH

Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH năm 2017 về điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH 2017 chức danh nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4824/LĐTBXH-BHXH
V/v điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp có ý kiến về vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo hướng dẫn tại công văn số 3449/BHXH-CSXH ngày 08/9/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp người lao động thực tế làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội.

2. Khi thực hiện điều chỉnh phải đảm bảo đúng tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

3. Đối với trường hợp người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phức tạp mà cơ quan BHXH không có đủ căn cứ để thực hiện điều chỉnh được theo điểm 1 nêu trên thì thông báo người sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị, gửi Bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nếu tiếp tục có kiến nghị điều chỉnh.

4. Đối với các trường hợp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý điều chỉnh chức danh nghề, công việc ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện điều chỉnh.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục An toàn lao động;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4824/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH 2017 chức danh nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH 2017 chức danh nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4824/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Quân
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH 2017 chức danh nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH 2017 chức danh nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực