Công văn 4825/NHNN-CNH

Công văn số 4825/NHNN-CNH về việc liên quan đến Công văn số 686/NHNN-CNH ngày 04/2/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4825/NHNN-CNH liên quan đến Công văn 686/NHNN-CNH ngày 04/2/2009


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4825/NHNN-CNH
V/v Liên quan đến Công văn số 686/NHNN-CNH ngày 04/2/2009

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Ngân hàng thương mại
- Các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

Vừa qua Ngân hàng Nhà nước nhận được ý kiến của một số ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hỏi về một số nội dung liên quan đến công văn số 686/NHNN-CNH ngày 04/2/2009 về việc kinh doanh trái phiếu của các ngân hàng. Về vấn đề này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Đối với việc mua, bán trái phiếu (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp), các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương; Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các văn bản hiện hành có liên quan.

2. Đối với việc tham gia giao dịch các giấy tờ có giá (bao gồm cả trái phiếu có thời gian đáo hạn còn lại dưới 01 năm) trên thị trường tiền tệ, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thị trường tiền tệ.

3. Theo quy định tại Khoản 19 Điều 6 Luật Chứng khoán, các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được trực tiếp thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và lưu ký chứng khoán (trong đó bao gồm bảo lãnh phát hành trái phiếu và lưu ký trái phiếu). Để được thực hiện các nghiệp vụ này, các đơn vị phải:

a) Có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc thay đổi nội dung hoạt động theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 31 Luật Các tổ chức tín dụng;

b) Sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị tiến hành các thủ tục để được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (UBCKNN hoặc Bộ Tài chính) theo quy định của Luật Chứng Khoán và các văn bản khác có liên quan.

4. Về thủ tục hồ sơ thay đổi nội dung hoạt động nêu tại Điểm 3a trên đây:

a) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài: thực hiện theo quy định tại Điểm 23.3 Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;

b) Đối với ngân hàng thương mại cổ phần: thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần;

c) Đối với ngân hàng thương mại nhà nước, hồ sơ gồm: Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết của việc thay đổi nội dung hoạt động và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề liên quan.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để các ngân hàng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN;
- UBCK Nhà nước;
- NHNN Chi nhánh TP. HCM;
- Thanh tra NHNN, Vụ Pháp chế, Sở Giao dịch, Vụ Tín dụng, Vụ Chính sách tiền tệ;
 - Lưu VP, Vụ CNH, CNH3.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC NGÂN HÀNG  
Dương Quốc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4825/NHNN-CNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4825/NHNN-CNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2009
Ngày hiệu lực25/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4825/NHNN-CNH liên quan đến Công văn 686/NHNN-CNH ngày 04/2/2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4825/NHNN-CNH liên quan đến Công văn 686/NHNN-CNH ngày 04/2/2009
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4825/NHNN-CNH
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýDương Quốc Anh
       Ngày ban hành25/06/2009
       Ngày hiệu lực25/06/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Chứng khoán
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4825/NHNN-CNH liên quan đến Công văn 686/NHNN-CNH ngày 04/2/2009

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4825/NHNN-CNH liên quan đến Công văn 686/NHNN-CNH ngày 04/2/2009

          • 25/06/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/06/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực