Công văn 4830/TCHQ-GSQL

Công văn 4830/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung Thông tư 70/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4830/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung Thông tư 70/2009/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4830/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn một số nội dung tại Thông tư số 70/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 07/4/2002, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu. Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 70/2009/TT-BTC nêu trên như sau:

Về nguyên tắc, thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/4/2009 của Bộ Tài chính và Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan. Tuy nhiên, do kinh doanh xăng, dầu là loại hình kinh doanh đặc thù, nhạy cảm nên Tổng cục hướng dẫn rõ một số nội dung sau đây:

1) Công chức bước 1:

1.1. Ngoài các công việc thực hiện theo quy định, tại công việc thứ 5 “In lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan”, nếu Hệ thống xác định “kiểm tra sơ bộ hồ sơ” thì công chức đề xuất “kiểm tra chi tiết hồ sơ”.

1.2. Trường hợp miễn kiểm tra thực tế xăng, dầu thì công chức chưa ký, đóng dấu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” và thông quan lô hàng mà chờ thương nhân nộp chứng thư giám định khối lượng, chủng loại xăng, dầu và giấy xác nhận chất lượng (đối với loại xăng, dầu thuộc danh mục kiểm tra chất lượng); công chức căn cứ nội dung kết luận tại các chứng từ nêu trên để ký, đóng dấu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” và thông quan lô hàng nếu xăng, dầu phù hợp với nội dung khai báo hải quan của người khai hải quan.

Trường hợp xăng, dầu không phù hợp với nội dung khai báo hải quan của người khai hải quan thì công chức đề xuất xử lý và trình lãnh đạo Chi cục xem xét.

1.3. Trường hợp phải kiểm tra thực tế xăng, dầu thì công chức bước 1 chuyển hồ sơ cho công chức  bước 2.

2) Công chức bước 2:

2.1. Tiếp nhận hồ sơ từ công chức bước 1 và thực hiện các công việc theo quy định.

2.2. Giám sát việc lấy mẫu xăng, dầu đối với loại xăng, dầu thuộc danh mục kiểm tra chất lượng theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính. Trình lãnh đạo Chi cục ký tạm giải phóng hàng lên ô 37 của tờ khai nhập khẩu.

2.3. Căn cứ nội dung kết luận tại chứng thư giám định khối lượng, chủng loại xăng, dầu và giấy xác nhận chất lượng (đối với loại xăng, dầu thuộc danh mục kiểm tra chất lượng) để ghi kết quả kiểm tra thực tế xăng, dầu theo quy định hiện hành.

3) Trường hợp thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu, tạm nhập xăng, dầu thực hiện tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi thương nhân có hệ thống kho nội địa chứa xăng, dầu nhập khẩu, xăng, dầu tái xuất thì việc giám sát xăng, dầu trong quá trình bơm xăng, dầu từ phương tiện vận chuyển từ nước ngoài đến cửa khẩu lên kho của thương nhân hoặc bơm sang phương tiện vận chuyển khác để vận chuyển xăng, dầu đến hệ thống kho nội địa của thương nhân được áp dụng như đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu.

4) Theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 11, Mục III thì trường hợp xăng, dầu nhập khẩu còn lưu giữ trong khu vực cửa khẩu nhập (nơi thương nhân có hệ thống kho chứa xăng, dầu nhập khẩu) khi xuất khẩu, tái xuất tại cửa khẩu đã nhập hàng nếu miễn kiểm tra thực tế xăng, dầu thì không thực hiện niêm phong hải quan.

Quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
+ LĐ Bộ Tài chính (để báo cáo);
+ Vụ Pháp chế, Vụ CS thuế (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế, Vụ KTTT XNK, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4830/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4830/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2009
Ngày hiệu lực13/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4830/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung Thông tư 70/2009/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 4830/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung Thông tư 70/2009/TT-BTC
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu4830/TCHQ-GSQL
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýHoàng Việt Cường
     Ngày ban hành13/07/2009
     Ngày hiệu lực13/07/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 4830/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung Thông tư 70/2009/TT-BTC

        Lịch sử hiệu lực Công văn 4830/TCHQ-GSQL hướng dẫn nội dung Thông tư 70/2009/TT-BTC

        • 13/07/2009

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 13/07/2009

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực