Công văn 4833/TCT-CS

Công văn 4833/TCT-CS năm 2018 về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4833/TCT-CS 2018 thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4833/TCT-CS
V/v thuế tài nguyên và phí BVMT khai thác khoáng sản.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Thanh Toàn.
(Đ/c: số 77 Phan Đình Phùng, P
1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

Trả lời văn thư của Ông Nguyễn Thanh Toàn hỏi về chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản gửi kèm theo công văn s 10401/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 3 Luật Thuế tài nguyên quy định: "1. Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đi tượng chịu thuế tài nguyên".

- Tại Điều 2 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản."

- Tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP nêu trên quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng nơi kê khai nộp thuế tài nguyên. Trường hợp trong tháng không phát sinh phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, người nộp phí vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nộp phí với cơ quan Thuế. Trường hợp tổ chức thu mua gom khoáng sản phải đăng ký nộp thay người khai thác thì tổ chức đó có trách nhiệm nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua khoáng sản. Thời hạn kê khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo..”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh mua vật tư cát, đất để san lấp công trình (có hợp đồng mua bán và hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp) để thực hiện gói thầu thi công thì không thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên.

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không tổ chức thu mua gom cát, đất phải đăng ký nộp thay người khai thác theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP nêu trên thì không phải khai nộp phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý cơ sở thu mua vật tư cát, đất để thực hiện gói thầu.

Tổng cục Thuế thông báo để Nguyễn Thanh Toàn được biết, để liên hệ với Cục Thuế tỉnh Phú Yên để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Bộ TC (để b
áo cáo);
- Vụ Đổi mới Doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ);
- Phó Tổng cục trưởng
- Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Phú Yên;
-
Vụ PC - BTC;
-
Vụ PC - TCT;
-
Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Thuộc tính Công văn 4833/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4833/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2018
Ngày hiệu lực04/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4833/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4833/TCT-CS 2018 thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4833/TCT-CS 2018 thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4833/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýHoàng Thị Hà Giang
        Ngày ban hành04/12/2018
        Ngày hiệu lực04/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4833/TCT-CS 2018 thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4833/TCT-CS 2018 thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

            • 04/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực