Công văn 4837/VPCP-KTTH

Công văn 4837/VPCP-KTTH dự thảo Quyết định thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4837/VPCP-KTTH dự thảo Quyết định thực hiện thí điểm mức chi tiền lương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4837/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Quyết định của TTgCP về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2012-2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Tờ trình số 46/TTr-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2012) về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc ban hành quyết định riêng về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với thời gian từ năm 2012 đến năm 2015.

2. Yêu cầu Bộ Tài chính giải trình thêm một số nội dung của dự thảo Quyết định về mức chi tiền lương và chi bổ sung thu nhập đối với ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cụ thể như sau:

a) Việc quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bình quân toàn ngành không vượt quá 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định).

b) Lý do và căn cứ để quy định mức chi bổ sung thu nhập (đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Quyết định) tối đa bằng 0,2 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức do Nhà nước quy định, trong khi mức chi bổ sung thu nhập (đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Quyết định) tối đa bằng 1,0 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

3. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung giải trình nêu trên trước ngày 9 tháng 7 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Y tế, LĐ-TB và XH, Công an, Quốc phòng;
- Tổng Liên đoàn Lao động VN;
- Bảo hiểm Xã hội VN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT, TKBT, KGVX,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Thuộc tính Công văn 4837/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4837/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2012
Ngày hiệu lực02/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4837/VPCP-KTTH dự thảo Quyết định thực hiện thí điểm mức chi tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4837/VPCP-KTTH dự thảo Quyết định thực hiện thí điểm mức chi tiền lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4837/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành02/07/2012
        Ngày hiệu lực02/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4837/VPCP-KTTH dự thảo Quyết định thực hiện thí điểm mức chi tiền lương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4837/VPCP-KTTH dự thảo Quyết định thực hiện thí điểm mức chi tiền lương

              • 02/07/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/07/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực