Công văn 4840/TCHQ-GSQL

Công văn 4840/TCHQ-GSQL năm 2017 về khai sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4840/TCHQ-GSQL 2017 khai sai mã loại hình


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4840/TCHQ-GSQL
V/v khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1334/HQĐNa-GSQL ngày 20/6/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc việc khai sai mã loại hình của Công ty TNHH Fujikura Electronics Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra thông tin về hàng hóa của các tờ khai nhập khẩu số 100877513330/A12 ngày 26/5/2016, 100913182750/A12 ngày 21/6/2016 (đối chiếu, kiểm tra các chứng từ vận đơn, hóa đơn, hợp đồng mua bán) nếu cần thiết kiểm tra thực tế hàng hóa và sổ sách, chứng từ liên quan tại doanh nghiệp (có biên bản làm việc) để xác định hàng hóa trên tờ khai nhập khẩu có phải là hàng hóa đã tạm xuất hay không. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp giải trình việc khai báo hàng mới 100% tại tờ khai nhập khẩu và trị giá hàng hóa tại tờ khai nhập khẩu khác tờ khai tạm xuất.

1. Trường hợp có cơ sở xác định hàng nhập khẩu tại 02 tờ khai 100913182750/A12, 100877513330/A12 là hàng đã tạm xuất tại tờ khai 02 tờ khai 300814109760/G61, 300865792160/G61 cũng như giải trình về sự phù hợp trong việc khai báo hải quan thì: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ Biên bản làm việc, tờ khai nhập khẩu để thực hiện quyết toán tờ khai tạm xuất và xử lý vi phạm theo quy định. Việc quyết toán tờ khai tạm xuất xử lý tương tự như trường hợp khôi phục số lượng hàng trên tờ khai tạm nhập, tạm xuất của trường hợp hệ thống không hỗ trợ khôi phục số lượng hướng dẫn tại điểm 5 Điều 23 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan, cụ thể là: Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai tạm xuất cập nhật số tờ khai nhập khẩu 100913182750/A12, 100877513330/A12 (thay thế tờ khai tái nhập) vào tờ khai hải quan tạm xuất ban đầu thông qua nghiệp vụ CNO/CNO11.

2. Trường hợp không có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu tại tờ khai 02 tờ khai 100913182750/A12, 100877513330/A12 là hàng đã tạm xuất tại tờ khai 02 tờ khai 300814109760/G61, 300865792160/G61 cũng như giải trình về sự không phù hợp trong việc khai báo hải quan thì: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp tái nhập hàng hóa, nếu không thực hiện tái nhập hàng hóa thì nộp thuế và xử lý vi phạm theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.Tân (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4840/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4840/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2017
Ngày hiệu lực20/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4840/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4840/TCHQ-GSQL 2017 khai sai mã loại hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4840/TCHQ-GSQL 2017 khai sai mã loại hình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4840/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành20/07/2017
        Ngày hiệu lực20/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4840/TCHQ-GSQL 2017 khai sai mã loại hình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4840/TCHQ-GSQL 2017 khai sai mã loại hình

             • 20/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực